ODA-hankkeen esittely

ODA – Omat digiajan hyvinvointipalvelut

Sote-palvelut verkkoon – tulevaisuus on digitaalinen!

ODA-hanke uudistaa perinteiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

ODAssa rakennetaan itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus, johon kuuluvat hyvinvointitarkastukset ja -valmennukset, älykkäät oirearviot, hyvinvoinninarviot ja hyvinvointisuunnitelma pitkäaikaista hoitoa tai palvelua tarvitsevalle.

ODA-hanke ei koostu pelkästään digitaalisista palveluista, vaan myös isoista toiminnallisista muutoksista. Uudet toimintatavat edellyttävät ajatusmallin muutosta sekä ammattilaisilta että asiakkailta. Vain uudistamalla käytännön toimintaa sekä asiakasprosesseja, pystymme hyödyntämään digitaalisia palveluita mahdollisimman tehokkaasti sekä tarjoamaan asiakkaille palveluita esteettömästi ympäri vuorokauden, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kaikkea ei ole tarkoitus viedä verkkoon. Siellä voidaan kuitenkin arvioida monia oireita ja vaivoja sekä antaa itsehoito-ohjeita, jotka aiemmin ovat hoituneet puhelimitse tai vastaanotolla. Perinteiset puhelinpalvelut ja vastaanotot ovat edelleen käytettävissä – ODA ei vie mitään pois, vaan antaa mahdollisuuden hoitaa asiat sähköisesti, jos niin haluaa tai voi.

Turun kaupungin pilotit

  • Turun hyvinvointitoimialan ensimmäisen pilotin kohderyhmänä ovat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Turun ulkomaalaistoimistossa. Pilotissa kehitetään asiakasprosessia, sähköistä hyvinvointikyselyä sekä keuhkotuberkuloosin oirearviota, joiden tarkoituksena on nopeuttaa asiointia sekä parantaa asiakaskokemusta
  • Toisena pilottina on suun terveydenhuolto, jonka kohderyhmänä ovat kiireelliseen/puolikiireelliseen hoitoon hakeutuvat 18–34 -vuotiaat nuoret aikuiset. Pilotissa kehitetään sähköisiä palveluita, joista esimerkkeinä asiakkaan itse tekemä oirearvio sekä omahoito-ohjeet. Sähköisten palveluiden tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja jatkossa yhteydenoton suun terveydenhuoltoon voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pilotti

  • VSSHP:n pilotti keskittyy ylähengitystieinfektion sähköisen oirearvion käyttöönottoon. Pilotin aikana asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua etäpalveluun testaamalla sitä käytännössä ja näin päästään mittaamaan pilotin vaikuttavuutta. Arviolta 30 % sairaanhoitopiiriin tulevista puheluista sekä 10 % nopean hoidon ja sairaanhoitajan vastaanoton potilaista tulee ohjautumaan sähköisten palveluiden piiriin. Kustannus Oy Duodecim tuottaa pilottien taustalle tietämyskannan, joka pohjautuu mm. tutkittuun lääketieteelliseen tietoon sekä Suomen lakiin ja sosiaalihuollon käytäntöihin. Pilotit levitetään valtakunnalliseen käyttöön testaamisen jälkeen.

ODA – valtakunnallinen kärkihanke

  • ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jossa rakennetaan itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen sähköinen palvelukokonaisuus.
  • ODA-hankkeessa ovat mukana 14 kuntaa (Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Helsinki, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Lahti, Sodankylä ja Porvoo) ja kolme sairaanhoitopiiriä (Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit).
  • Tekninen toteutus ja pilotit käynnistyvät vuoden 2017 aikana.
  • Palvelukokonaisuus on valmis ja kaikkien kuntatoimijoiden käyttöönotettavissa ilman kilpailutusta 2018.
  • ODA on osa hallituksen kärkihankkeita ”Digitalisaatio ja Palvelut asiakaslähtöiseksi” ja toteuttaa kansallista ”Sote-tieto hyötykäyttöön” -strategiaa.

Yhteystiedot:

Suvi Perälä
ODA-projektipäällikkö
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
p. 040 180 1425
suvi.perala(a)turku.fi

Satu Hurme
Projektipäällikkö, Asiointipalveluyksikkö
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
p. 050 408 3652
satu.hurme(a)tyks.fi

Tutustu ODAan:

ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut (kunnat.net)

ODA-projektin blogi

 

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi