Lupa auttaa! -muutosohjelma

Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2017-2018

Lupa auttaa -muutosohjelman avulla vanhoja lapsiperheiden palveluja muotoillaan uudelleen niin, että ne vastaavat tulevaisuuden muutoksiin ja voidaan liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiomalliin.

Maakunnassa on jo nyt hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä lapsiperheiden tarpeisiin, mutta aina se ei riitä. Jos palvelu ei tulevissa muutoksissa ole koko maakunnan mittakaavassa tärkeä, testattu tai tehokas, se unohtuu.

Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelma kohdistuu neljään kehittämisosioon:

 1. perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 2. erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittäminen
 3. toimintakulttuurin muutos sekä
 4. varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Pääpaino on perhekeskustoimintamallin määrittämisessä, kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Muutosohjelman palvelulupaukset:

 • Hanke muuttaa ammattilaisten ja kansalaisten palveluasennetta: On lupa auttaa!
 • LAPE-muutosohjelman toimet on pantu täytäntöön.
 • Sähköinen ”Pyydä apua” -nappi on maakunnallinen yhteydenottokanava.
 • Kirjastoista voi lainata perhepalveluja.
 • Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan.
 • Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua.
 • Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuvalla tavalla.
 • Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma.

Lupa auttaa! -muutosohjelmaan osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Raision kaupunki hallinnoi hanketta ja hanketta toteutetaan kumppanuudessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja maakunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa.

Hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen osaamiskeskus Oy (Vasso), Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) ja alueen oppilaitokset ja korkeakoulut. Varsinais-Suomen Yrittäjät ry toimii hankkeessa asiantuntijana ja näkökulman antajana yritysmaailmaan päin.

Yhteystiedot:

Mikko Hulkkonen
muutosagentti
p. 044 797 1411
mikko.hulkkonen(a)raisio.fi

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi