KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke

KomPAssi-hankkeen tehtävät Varsinais-Suomessa jakaantuvat kolmeen kokonaisuuteen:

  • Iäkkäiden palveluohjaus ja -neuvonta järjestetään keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein
  • Omaishoidon palvelut monipuolistuvat tukemaan ikääntyneitä omaishoidettavia ja omaishoitajia sekä heidän jaksamistaan
  • Luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille sekä alan yrityksille ja järjestöille

 

KomPAssi-hankkeen uutiskirje

Uutiskirjeessä KomPAssi-hanke kertoo hankkeen etenemistä sekä ajankohtaisista asioista.

Lue KomPAssi-hankkeen uutiskirje tästä

 

KomPAssi kysyy -palsta

KomPAssi-hanke kysyy Varsinais-Suomen maakuntalaisilta ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä, ideoita tai kehittämiskohteita ikäihmisten palveluohjaukseen tai omaishoidon palveluihin liittyen. Tuo oma sanasi maakunnallisen kehittämisen tueksi.

KomPAssi kysyy -palstalla kysyttävä kysymys vaihtuu tasaisin väliaijoin. Kiitos vastauksestasi maakunnallisen kehityksen tueksi.

Siirry KomPAssi kysyy -palstalle

 

KomPAssin Facebook-sivut

Käy tykkäämässä ja tutustumassa KomPAssi-hankkeen Facebook-sivuihin.

Siirry KomPAssin Facebook-sivuille tästä

 

KomPAssi-hankkeen materiaalipankki

Materiaalipankkiin on kerätty hankekauden aikana julkaistua materiaalia KomPAssi-hankkeesta.

Siirry materiaalipankkiin

 

KomPAssi-hankkeen lähtökohtana on

  • Varsinais-Suomen muuta maata selkeästi iäkkäämpi väestö
  • palveluiden hajanaisuus
  • palvelutarjonnan vaihtelevuus
  • asukkaiden eriarvoinen asema palvelujen suhteen

Varsinais-Suomen alueellisia erityispiirteitä ovat mm.

  • asuinympäristön monimuotoisuus (kaupunki-, maaseutu-ja saaristoasutus)
  • ruotsinkielisyyden painottuminen osassa kuntia
  • kuntien koon suuri vaihtelu.

KomPAssi-hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä ja siihen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupunki. Hankeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lisäksi Varsinais-Suomen alueen 3. sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoita.

KomPAssi-hanke (2017 – 2018) on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanketta, I&O.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2,37 miljoonaa euroa.

KomPAssi-hankkeen yhteystiedot

Hankejohtaja Johanna Ritvanen, p. 040 548 5906
Palveluohjausprosessin koordinaattori  Nita Valtonen, p. 040 673 7661
Projektisuunnittelija Karoliina Haaksiluoto, p. 040 662 5912
Omaishoidonprosessin koordinaattori Oskari Orvasto, p. 040 480 6395
Projektityöntekijä Johanna Wikberg, p. 040 182 0287
IT-hankepäällikkö Juhani Anttonen, p. 044 770 0045

Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi