KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (28.11.2016 – 30.11.2018)

KomPAssi-hankkeen tehtävät Varsinais-Suomessa jakaantuvat kolmeen kokonaisuuteen:

  • Iäkkäiden palveluohjaus ja -neuvonta järjestetään keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein
  • Omaishoidon palvelut monipuolistuvat tukemaan ikääntyneitä omaishoidettavia ja omaishoitajia sekä heidän jaksamistaan
  • Luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille sekä alan yrityksille ja järjestöille

 

KomPAssin Facebook-sivut

Käy tykkäämässä ja tutustumassa KomPAssi-hankkeen Facebook-sivuihin.

Siirry KomPAssin Facebook-sivuille tästä

 

KomPAssi-hankkeen materiaalipankki

Materiaalipankkiin on kerätty hankekauden aikana julkaistua materiaalia KomPAssi-hankkeesta.

Siirry materiaalipankkiin

 

Video KomPAssi-toimintamallista

 

KomPAssi-hankkeen lähtökohtana on

  • Varsinais-Suomen muuta maata selkeästi iäkkäämpi väestö
  • palveluiden hajanaisuus
  • palvelutarjonnan vaihtelevuus
  • asukkaiden eriarvoinen asema palvelujen suhteen

 

Varsinais-Suomen alueellisia erityispiirteitä ovat mm.

  • asuinympäristön monimuotoisuus (kaupunki-, maaseutu-ja saaristoasutus)
  • ruotsinkielisyyden painottuminen osassa kuntia
  • kuntien koon suuri vaihtelu.

KomPAssi-hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä ja siihen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupunki. Hankeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lisäksi Varsinais-Suomen alueen 3. sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoita.

KomPAssi-hanke (2017 – 2018) on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanketta, I&O.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2,37 miljoonaa euroa.

KomPAssi-hankkeen uutiskirje

Uutiskirjeessä KomPAssi-hanke kertoo hankkeen etenemistä sekä ajankohtaisista asioista.

Lue KomPAssi-hankkeen uutiskirje tästä

 

KomPAssin ylläpitotiimin yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Johanna Ritvanen, p. 040 548 5906
Suunnittelija Oskari Orvasto, p. 040 480 6395
Suunnittelija  Henna Haltia, p. 040 673 7661
IT-projektipäällikkö Juhani Anttonen, p. 040 673 9609

KomPAssi-toimintamallin järjestelmien ylläpito: p. 040 662 5912 / kompassi@turku.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi