I&O-kärkihanke

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää palvelujen rakenteiden muuttamista, palvelujen sisällöllistä remonttia ja ikäihmisten parissa toimivien osaamisen kehittämistä. Muutoksen toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat iäkkäät, heidän omaisensa sekä palvelujen järjestäjät ja tuottajat, henkilöstö esimiehineen, järjestötoimijat, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

I&O – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihankkeen tavoitteena on osaltaan edistää terveenä ja toimintakykyisenä ikääntymistä: hankkeessa kehitetään iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. I&O kärkihanke rahoittaa kahdeksaa kokeiluhanketta, joista yksi on Varsinais-Suomen KomPAssi-hanke.

Varsinais-Suomen sote-uudistuksessa ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa keskeisiä teemoja ovat: kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja kotiin vietävät palvelut. I&O kärkihankkeen muutosagentti tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen ikäihmisten palvelukokonaisuuksia työstettäessä.

Yhteystiedot:

Kirsi Kiviniemi
Varsinais-Suomen I&O muutosagentti
P. 040 683 0044
kirsi.m.kiviniemi(a)turku.fi

Lisätietoa:

STM – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanke (I&O)

STM – Varsinais-Suomen I&O kärkihankkeen muutosagenttina toimii Kirsi Kiviniemi.

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi