Mitä sote-uudistus tarkoittaa henkilöstölle?

Mitä sote-uudistus tarkoittaa henkilöstölle?

Varsinais-Suomessa sote-uudistus koskee n. 22 000 työntekijää, jotka siirtyvät maakunnallisen työnantajan palvelukseen alueen kunnista ja kuntayhtymistä.

Kaikki luovuttajaorganisaatioissa 1.1.2019 työ-tai virkasuhteessa oleva, vakinainen ja määräaikainen henkilöstö siirtyy maakuntaan. Edellytyksenä on, että työntekijän työpanoksesta kohdistuu maakunnalle siirrettäviin tehtäviin vähintään 50 prosenttia.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella kunnasta maakunnan palvelulaitokseen tai yhtiöön. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä niillä palvelussuhteen ehdoilla, mitkä siirtymähetkellä on käytössä. Erillistä irtisanomissuojaa ei ole säädetty.

Henkilöstön osalta noudatetaan Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja maakunnat tulevat siirtymään Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) piiriin.

Infoa henkilöstölle:

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi