Kuva: Maakuntauudistus

Maakuntauudistus

Uusiin maakuntiin siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Uudistus koskettaa Varsinais-Suomessa yhteensä 22 000–23 000 työntekijää, joista noin 1 300 henkilöä työskentelee muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin. Näitä tehtäviä ovat mm. maakuntakaavoitus, aluekehittäminen sekä maakunnan strateginen suunnittelu.

Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2020 lukien. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan 18 maakunnan tehtäväksi.

Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. ELY-keskusten Ympäristö-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille. ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät, samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät, siirtyvät maakunnille.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palveluiden tuottamisessa maakunnat sopivat palveluiden tuottamisesta kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

Kunnista maakuntiin siirtyy maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Lisäksi maakuntiin siirtyy ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnissä. Siinä tehdään esiselvitykset koskien mm. uusiin maakuntiin siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia, rahoitusinstrumentteja ja henkilöstöresursseja.

Lisätietoa

Muutosjohtaja Laura Leppänen, p. 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi
Viestintäpäällikkö Jessica Ålgars-Åkerholm, p. 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

Valtakunnallista tietoa maakuntauudistuksesta

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi