Kuva: Maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksessa  perustetaan 1.1.2020 kaikkiaan 18 uutta maakuntaa, jolloin Suomen hallinto on järjestetty kolmeen tasoon: valtio, maakunta ja kunta. Samalla uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne ja rahoitusmalli. Sote-palvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2020 alkaen kuntien sijaan maakunnat.

Uusiin maakuntiin siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Uudistus koskettaa Varsinais-Suomessa yli 23 000 työntekijää, joista noin 1 300 henkilöä työskentelee muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Uudistuksen tavoitteet:

  • Kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja
  • Vahvistaa peruspalveluja
  • Hillitä kustannuksia
  • Hyödyntää digitaalisia palveluja
  • Edistää kasvun mahdollisuuksia
  • Luoda sujuvampi hallinto
  • Lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta

Nämä tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin:

Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2020 lukien. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen.

Kunnista maakuntiin siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu. Sen lisäksi kunnista maakuntiin siirtyy maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Lisäksi maakuntiin siirtyy ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista.

Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin. Näitä tehtäviä ovat mm. maakuntakaavoitus, aluekehittäminen sekä maakunnan strateginen suunnittelu.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan 18 maakunnan tehtäväksi.

Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. ELY-keskusten Ympäristö-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille. ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät, samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät, siirtyvät maakunnille.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palveluiden tuottamisessa maakunnat sopivat palveluiden tuottamisesta kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnissä. Siinä tehdään esiselvitykset koskien mm. uusiin maakuntiin siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia, rahoitusinstrumentteja ja henkilöstöresursseja.

Maakunnan kärkihankkeet toteuttavat uudistusta ruohonjuuritasolla:

Lupa Auttaa (LaPe, lapsi- ja perhepalvelut)

KomPassi (iäkkäiden palveluohjaus)

ODA (sote-palvelut verkkoon)

Järjestösotehanke 113 (varsinaissuomalaiset sote-järjestöt osana tulevaa maakuntaa)

 

Mitä sote-uudistus tarkoittaa kuntalaisille?

Sote-sanasto

Yleisesitykset

Lisätietoa:

Muutosjohtaja Laura Leppänen, p. 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo p. 040 6428 682, antti.parpo@turku.fi

Viestintäpäällikkö Jessica Ålgars-Åkerholm, p. 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi