Kuva: Maakuntauudistus

Maakuntauudistus

Uusiin maakuntiin siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Uudistus koskettaa Varsinais-Suomessa yhteensä 22 000–23 000 työntekijää, joista noin 1 300 henkilöä työskentelee muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin.

Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 lukien. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen.

Nämä tehtävät siirtyvät maakuntiin

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan tehtäväksi, yhteistyöalueittain. Kaikki maakunnat hoitavat pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä ja rahoittavat järjestämistä.

Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. ELY-keskusten Ympäristö-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille. ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät, samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät, siirtyvät maakunnille.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palveluiden tuottamisessa maakunnat sopivat palveluiden tuottamisesta kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

Kunnista maakuntiin siirtyy maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Lisäksi maakuntiin siirtyy ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnistynyt (1.7.2017 saakka). Siinä tehdään esiselvitykset koskien mm. uusiin maakuntiin siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia, rahoitusinstrumentteja ja henkilöstöresursseja.

Lisätietoa

Muutosjohtaja Laura Leppänen, p. 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi
Viestintäpäällikkö Jessica Ålgars-Åkerholm, p. 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

Valtakunnallista tietoa maakuntauudistuksesta

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi