Kuva: Maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksessa  perustetaan 1.1.2021 kaikkiaan 18 uutta maakuntaa, jolloin Suomen hallinto on järjestetty kolmeen tasoon: valtio, maakunta ja kunta. Samalla uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne ja rahoitusmalli. Sote-palvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2021 alkaen kuntien sijaan maakunnat.

Uusiin maakuntiin siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Uudistus koskettaa Varsinais-Suomessa yli 23 000 työntekijää, joista noin 1 300 henkilöä työskentelee muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään aikaisintaan toukokuussa 2019.

Uudistuksen tavoitteet:

 • Kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja
 • Vahvistaa peruspalveluja
 • Hillitä kustannuksia
 • Hyödyntää digitaalisia palveluja
 • Edistää kasvun mahdollisuuksia
 • Luoda sujuvampi hallinto
 • Lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta

Uuden maakunnan tehtävät:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.
Maakuntaan siirtyvät organisaatiot (kilkkaa kuva suuremmaksi)

Monen organisaation tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin

Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2021 lukien. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen.

Kunnista maakuntiin siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu. Sen lisäksi kunnista maakuntiin siirtyy maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Lisäksi maakuntiin siirtyy ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista.

Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin. Näitä tehtäviä ovat mm. maakuntakaavoitus, aluekehittäminen sekä maakunnan strateginen suunnittelu.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan 18 maakunnan tehtäväksi.

Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. ELY-keskusten Ympäristö-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille. ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät, samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät, siirtyvät maakunnille.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palveluiden tuottamisessa maakunnat sopivat palveluiden tuottamisesta kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

Maakuntauudistuksen valmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnissä muutosorganisaation ja eri työryhmien toimesta. Siinä tehdään esiselvitykset koskien mm. uusiin maakuntiin siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia, rahoitusinstrumentteja ja henkilöstöresursseja.

Kiinteistöjen siirtyminen

Uudistuksessa sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kiinteistöt siirtyvät valtakunnalliselle yhtiölle, Maakuntien tilakeskus Oy:lle. Maakuntien tilakeskus Oy on perustettu Senaatti Kiinteistöjen tytäryhtiönä, mutta maakuntien aloittaessa toimintansa 1.1.2021 Maakuntien tilakeskus Oy:n omistus siirretään maakuntien yhteiseen omistukseen, jossa omistusosuus määräytyy asukasluvun suhteessa.

Kuntien nykyiset sote-kiinteistöt eivät siirry Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen, vaan ne vuokrataan maakuntien käyttöön. Maakuntien on velvollisuus vuokrata kuntien kiinteistöt vähintään kolmeksi vuodeksi. Siirtymäaikana lakiesityksen mukaan kuntien velvollisuus on yhtiöittää maakunnalle vuokrattavat kiinteistöt.

Kuntien tiloista saama vuokra tulee määräytymään vuokra-asetuksen mukaan, joka on osa sote-lainsäädäntöä. Vuokra-asetusluonnoksen mukaan kunnat saavat 6 prosentin tuoton kiinteistöjen nykyarvosta.

Maakuntien tilakeskus Oy toimii kaikkien tilojen vuokraoperaattorina maakuntiin nähden.

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien sote-toiminnassa käytössä oleva irtaimisto siirtyy maakunnille.

Lisätietoja: Juha Rantasalo, kiinteistö- ja tukipalveluiden vastuuvalmistelija, juha.rantasalo(a)varsinais-suomi.fi

Valtakunnallista tietoa päättäjille

Mitä uudet maakunnat tekevät ja miten asioista päätetään maakunnassa? Maakunnan tehtäviin ja päätöksentekoon liittyen on valtakunnallisesti kerätty laaja tietopaketti ”Mikä on maakunta- ja sote-uudistus?” nykyisten ja tulevien päätöksentekijöiden tueksi. Tiedot löytyvät myös omamaakunta.fi-sivustolta.

Mikä on maakunta- ja sote-uudistus?

Maakunnan kärkihankkeet toteuttavat uudistusta ruohonjuuritasolla:

Lupa Auttaa (LaPe, lapsi- ja perhepalvelut)

KomPassi (iäkkäiden palveluohjaus)

ODA (sote-palvelut verkkoon)

Järjestösotehanke 113 (varsinaissuomalaiset sote-järjestöt osana tulevaa maakuntaa)

VESOTE-hanke (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti)

 

Mitä sote-uudistus tarkoittaa kuntalaisille?

Sote-sanasto

Yleisesitykset

Sote- ja maakuntauudistus viittomakielellä

 

Lisätietoa:

Muutosjohtaja Antti Parpo p. 040 6428 682, antti.parpo@varsinais-suomi.fi

Maakuntauudistuksen vastuuvalmistelija Kaisa Äijö p. 044 030 4071, kaisa.aijo@varsinais-suomi.fi

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama p. 040 841 3950, laura.saurama@varsinais-suomi.fi

Viestintäpäällikkö Jessica Ålgars, p. 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi