Kuva: Maakuntauudistus

Maakuntauudistus

Uusiin maakuntiin siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Uudistus koskettaa Varsinais-Suomessa yhteensä 22 000–23 000 työntekijää, joista noin 1 300 henkilöä työskentelee muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät uusiin maakuntiin. Näitä tehtäviä ovat mm. maakuntakaavoitus, aluekehittäminen sekä maakunnan strateginen suunnittelu.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2020 lukien. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan 18 maakunnan tehtäväksi.

Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. ELY-keskusten Ympäristö-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille. ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät, samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät, siirtyvät maakunnille.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palveluiden tuottamisessa maakunnat sopivat palveluiden tuottamisesta kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

Kunnista maakuntiin siirtyy maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Lisäksi maakuntiin siirtyy ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnissä. Siinä tehdään esiselvitykset koskien mm. uusiin maakuntiin siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia, rahoitusinstrumentteja ja henkilöstöresursseja.

Lisätietoa

Muutosjohtaja Laura Leppänen, p. 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi
Viestintäpäällikkö Jessica Ålgars-Åkerholm, p. 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi