Työnantajainfo

Alustava aikataulu henkilöstöä luovuttaville organisaatioille

Henkilöstöä luovuttavilla organisaatioilla on velvollisuus käsitellä tulevaa muutosta yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja tiedottaa muutoksesta. Henkilöstöä edustavat järjestöt osallistuvat osaltaan tiedottamiseen. Työnantajaorganisaation on hyvä pohtia, miten se tukee myös esimiehiä tässä asiassa. Konkreettisesti se voisi tarkoittaa esim. sitä, että esimiehet, joita ja joiden henkilöstöä sote- ja maakuntauudistus koskettaa, kutsutaan säännöllisesti keskustelufoorumiin, jossa kerrotaan ja keskustellaan valmistelun etenemisestä. Tämä tukee sitä, että esimiehet osaavat kertoa henkilöstölleen asioita.

Tietojen keruut

-

Esimiehen rooli muutoksessa

Esimiehet, joita ja joiden henkilöstöä muutos koskettaa, ovat merkittävässä roolissa. Esimiehiä haastaa epävarmuus yhtälailla kuin henkilöstöä ja esimiehen on myös itse käytävä muutoksen hyväksymisprosessi läpi. Samalla hänen on kuitenkin tuettava omaa henkilöstöään jakamalla tietoa ja keskustelemalla asiasta. Esimies, huolehdi näistä asioista:

  • Seuraa muutosta ja muutosviestintää (alueuudistus, Kimpassa)
  • Keskustele muiden esimiesten ja oman esimiehesi kanssa asiasta
  • Viesti asioista henkilöstölle työpaikkakokouksissa Kimpassa-sivuston avulla ja siten kuin organisaatiossasi on sovittu
  • Kuuntele ja keskustele henkilöstön kanssa
  • Pidä huoli siitä, että fokus on edelleen työssä ja työtapojen kehittämisessä

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi