Henkilöstöinfo

Muutos haastaa meitä kaikkia

Tuleva sote- ja maakuntauudistus on iso organisaatiouudistus. Uudistusta valmistellaan, mutta ennen kuin uudistukseen liittyvät lait ovat voimassa, on ilmassa paljon epävarmuutta. Kaikkeen uudistukseen liittyy erilaisia tunnereaktioita. Muutoksessa, jossa epävarmuutta on paljon, on tunnereaktioita vaikeampi hallita, kun varmaa tietopohjaa on vähemmän. Epävarmuuden keskellä on parasta keskittyä omaan työhön ja pitää omasta ammattitaidosta ja työkyvystä huolta.

Tässä yhteydessä on korostettava sitä, että moni asia tulee muuttumaan. Mitä ketterämmin kukin meistä sopeutuu uusiin toiminta- ja työtapoihin, sitä paremmin selviämme muutoksesta. Oma muutoskyvykkyys on hyvä tiedostaa, toisilla meistä on paljon muutoskyvykkyyttä ja toisilla muutokseen sopeutuminen vie enemmän aikaa. Kaikilla muutos yleensä etenee kieltämisen kautta muutoksen asteittaiseen hyväksymiseen ja siihen sopeutumiseen.

Missä vaiheessa muutosta sinä olet?

Todennäköisesti moni meistä, joita muutos koskee, on vielä prosessin alkutaipaleella. Tämä liittyy siihen, että emme vielä osaa sanoa, mikä konkreettisesti muuttuu, miten ja koska. Muutoksen hyväksyminen ja siitä innostuminen ottaa aikaa ja tarvitsee myös konkretiaa.

On hyvä pitää mielessä, että suurimmalla osalla se perustyö, jota teemme, pysyy samana vaikka organisaatiorakenne ympärillä muuttuukin.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi