Esitykset henkilöstö

Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely 2018

    Mahdollinen organisaatiorakenne ja tehtävät 17042018

   Mitä palveluita tuotetaan ja missä 17042018 

   Tulevan maakunnan henkilöstömäärä 17042018

   Muutoksen aikataulusta_06082018

   Uudistus henkilöstön näkökulmasta_06082018