Esitykset henkilöstö

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus -esittely 2018

    Etenemisen aikataulu 17042018

    Mahdollinen organisaatiorakenne ja tehtävät 17042018

  Mitä palveluita tuotetaan ja missä 17042018 

   Uudistus henkilöstön näkökulmasta 17042018

   Tulevan maakunnan henkilöstömäärä 17042018