Uusia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malleja ja rakenteita syntyy

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on luonteeltaan poikkihallinnollista ja laaja-alaista. Ongelmana työssä on usein omistajuuden puuttuminen. Tätä ongelmaa olemme ratkoneet Varsinais-Suomessa jo useampia vuosia. Meillä hyte-työ käynnistyi vuoden 2015 lopussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitystyön myötä perustimme alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän.

Ryhmässä kartoitimme varsinaissuomalaisten hyvinvointia ja terveydentilaa sekä laadimme yhteiset tavoitteet ja toimenpideohjelman. Ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus julkaistiin keväällä 2017 ja uusi päivitetty evoluutioversio on tulossa vielä kuluvan kevään aikana.

Hyte-työ on sote-uudistuksen ytimessä

Työryhmämme on jatkanut työskentelyä osana sote- ja maku-valmistelurakennetta. Näin ollen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pääsi käynnistymään pienessä etunojassa muuhun sote- ja maku-valmisteluun nähden.

Uskallan väittää, että meillä Varsinais-Suomessa on tunnistettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys koko sote-uudistuksen tavoitteiden onnistumisen kannalta. Hyte-työhän on koko uudistuksen ydinkysymys! Sillä vaikutetaan suoraan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen. Jos tämä pohja pettää, hyvinvointi- ja terveyserot vain kasvavat eikä tavoiteltuja kustannussäästöjä synny.

On muistettava, että kunnat ovat jatkossakin avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mutta myös maakunnalla on omat tehtävänsä tähän liittyen. Olennaista on saada toimiva yhteistyömalli kuntien ja maakunnan välille. Myös kuntien tilanteiden ja erityisten haasteiden sekä vahvuuksien tunnistaminen suhteessa maakunnan keskiarvoon on tärkeää.

Haluamme Varsinais-Suomesta onnellisten ihmisten maakunnan!

Ensimmäinen ja tärkeä yhteistyön muoto meillä on Varsinais-Suomen kuntien hyte-koordinaattoriverkosto, joka perustettiin nyt huhtikuussa. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitimme mm. kuntien odotuksia verkostolle ja yhteistyörakenteille sekä kuntien tarpeita poliittisten päättäjien kouluttamiseksi hyte-asioissa. Verkosto on tärkeä väylä saada kuntien hyte-työ näkyväksi maakunnan sisällä. Tavoittelemme yhteisiä käytäntöjä ja kehittämishankkeita koko Varsinais-Suomeen sekä työkaluja ja vertaistukea edistämistyötä tekeville kuntien työntekijöille.

Hyte-koordinaattoreiden nimeäminen kaikkiin 27 Varsinais-Suomen kuntaan on hyvä alku alueellisen yhteistyön lisäämiselle sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ilosanoman levittämiselle. Kunnianhimoisena jatkotavoitteenamme on, että hyte-asiat näkyisivät voimakkaasti myös tulevan maakunnan päätöksenteossa sekä virkamiesvalmistelun rakenteissa. Kun teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä aidosti yhdessä ja yhteisillä tavoitteilla, niin siinä samalla rakennamme Varsinais-Suomesta onnellisten ihmisten maakuntaa. Ilman jaettua ymmärrystä nykytilan haasteista, ei synny sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Karoliina Luukkainen
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen hyte-työryhmän puheenjohtaja sekä hyte- ja osallisuusasioiden vastuuvalmistelija Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaatiossa.