Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kimpassa-Allihopa-muutosorganisaation uutiskirjeiden ja tiedotteiden postituslistoilla käsiteltävistä henkilötiedoista.

Käytämme postituslistoja tiedottaaksemme sinulle Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan Kimpassa-Allihopa-muutosorganisaation toimintaan, tilaisuuksiin ja kokouksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Osallistuja- ja asiakasrekisterit sekä postituslistat ovat henkilörekisterejä, joihin sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Osallistuja- ja asiakasrekisterin sekä postituslistan rekisterinpitäjänä on Varsinais-Suomen liitto/ sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatio. Henkilötietojesi vastaanottaja on Varsinais-Suomen liiton/muutosorganisaation henkilöstö ja uutiskirjeen lähetyksessä mahdollisesti käytetty ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Henkilötietojasi säilytetään sen ajan, kun olet osallistuja- ja asiakasrekisterin tai postituslistan jäsenenä. Henkilötietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Tietoja säilytetään Varsinais-Suomen liiton tai osallistuja- ja asiakasrekisterin / uutiskirjeen palveluntuottajan palvelimella. Rekistereistä ei pääsääntöisesti synny manuaalista aineistoa, mutta jos sellaista on, se hävitetään käytön jälkeen tietoturvallisesti.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, oikeus saada tietosi oikaistuiksi, poistetuiksi, rajoitettua niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämän lisäksi voit valittaa toiminnastamme liittyen henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojavaltuutetulle.

Varsinais-Suomen liiton/sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation sähköpostilistoille sekä osallistuja- ja asiakasrekisteriin liittyminen on vapaaehtoista, ja annettujen tietojen perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilötietoja käsitellä muuhun kuin edellä selostettuun käsittelytarkoitukseen. Henkilötietojasi ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uudistuksen valmistelu on avointa ja läpinäkyvää ja kansalaisille halutaan tarjota helposti saatavaa tietoa uudistuksen valmistelijoista ja heidän saavutettavuudestaan. Julkaisemme Kimpassa-allihopa.fi-sivustolla valmistelevien virkamiesten, työryhmien jäsenten ammattinimike- ja työyhteystietoja sekä valokuvia. Voit pyytää tietojen poistamista tai korjaamista ottamalla yhteyttä muutosorganisaatioon.

EU:n tietosuojasäädös

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen suojaa koskeva EU-säädös. Sitä alettiin soveltaa 25. toukokuuta 2018, ja se korvaa suurelta osin nykyisen tietosuojasääntelyn. GDPR-asetusta sovelletaan kaikessa EU:n sisällä tapahtuvassa tai EU:n kansalaisiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa tietosuojasääntelyä ja vahvistaa henkilötietojen suojaamista samalla tavalla eri puolilla EU:ta.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi