Tietojen keräys maakuntiin siirtyvistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

Maakuntien palvelukeskuksiin liittyvä nykytilakartoitus – Organisaation perustietolomake

Maakuntien palvelukeskukseen liittyvä henkilöstöhallinnon nykytilakartoitus

Maakuntien palvelukeskukseen liittyvä taloushallinnon nykytilakartoitus

Maakuntien palvelukeskukseen liittyvä ICT-tehtävien nykytilakartoitus