Tutkimuksen, koulutuksen ja kehityksen työryhmän valmisteluraportit

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehityksen työryhmän valmisteluvaiheen raportti (päivitetty 6.6.2018)

Tutkimuksen alatyöryhmän raportti

Kehittämisen alatyöryhmän raportti

Tutkintokoulutuksen alatyöryhmän raportti

Täydennyskoulutuksen alatyöryhmän raportti