Tutkimuksen, koulutuksen ja kehityksen työryhmän valmisteluraportit

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehityksen työryhmän valmisteluvaiheen raportti (päivitetty 6.6.2018)

Tutkimuksen alatyöryhmän raportti

Kehittämisen alatyöryhmän raportti

Tutkintokoulutuksen alatyöryhmän raportti

Täydennyskoulutuksen alatyöryhmän raportti

MUISTIOT: TUTKIMUKSEN, KOULUTUKSEN JA KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ

Muistio 21.12.2016

Muistio 19.1.2017

Muistio 9.2.2017

Muistio 9.3.2017

Muistio 13.4.2017

Muistio 11.5.2017

Muistio 15.6.2017

Muistio 24.8.2017

Muistio 28.9.2017

Muistio 26.10.2017

Muistio 16.11.2017

Muistio 21.12.2017

Muistio 22.1.2018

Muistio 6.6.2018