Valmistelutyöryhmien väliraportit, kesäkuu 2017

Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Maaseutuasiat

Työvoimapalvelukokonaisuus

Viestintä

Suunnittelu, ympäristö ja liikenne