Poliittinen ohjausryhmä pohti taloutta, palvelumalleja ja strategiatyön linjauksia

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli 21.5. maakunnan laajoja aiheita kuten talous, strategia, palvelutuotannon eri mallit ja tukipalvelujen järjestäminen. Myös maakunnan kaksikielisyyden huomioiminen valmistelussa nousi esille poliittisessa ohjausryhmässä.

Muutosorganisaation talousjohtaja Arja Pesonen korosti kustannusten kasvujen rajoittamisen tärkeyttä kaikessa toiminnassa. Rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin on päästävä mahdollisimman nopeasti.

Varsinais-Suomen maakunnan kokonaiskustannukset tulevat olemaan kahden miljardin luokkaa, josta 92 % on sosiaali- ja terveyspalvelun kustannuksia. Valtion asettama menorajoitin leikkaa maakuntien rahoitusta - edessä on viiden vuoden sopeutus ja asteittainen siirtyminen uuteen laskennalliseen rahoitusmalliin.

Valtiovarainministeriön tässä vaiheessa keräämissä arvioissa on käytetty kunnilta keräämiä taloustietoja. Varsinais-Suomessa tilanne on näiden lukujen valossa yhtäkkiä muuttunut synkästä jopa valoisaksi. Tästä on syntynyt virheellinen käsitys, että Varsinais-Suomen kustannukset ja sen myötä sopeuttamistarpeet vähenisivät.

  • Kyseessä on tilastollinen harha. Luultavasti kustannusten hillitsemistarve on Varsinais-Suomen osalta jopa 20 prosenttia 2020-luvulla, painottaa Arja Pesonen.

Maakuntastrategian pohjaksi hyödynnetään syvähaastatteluja

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli myös maakunnan strategiaprosessin pohjatyötä ja valmistelua. Valmistelutyössä laaditaan strategiatyön tiekartta ja hahmotetaan sidosryhmien kuulemiset, talouden reunaehdot ja työskentelytavat. Syventäväksi tiedoksi hyödynnetään maakunnan keskeisiä sektoreita edustavien henkilöiden haastatteluja.

Maakuntastrategia kuuluu niihin uuden maakunnan tärkeisiin linjauksiin, jotka päätetään vasta maakuntavaltuustossa, joka valitaan lokakuun maakuntavaaleissa.

Kotiin vietävissä palveluissa asiakassetelin rooli kasvaa

Myös palvelutuotannon eri malleja ja jakautumia asiakasryhmittäin käsiteltiin poliittisessa ohjausryhmässä. Muutosorganisaation toimesta on selvitetty mitä voidaan tuottaa sote-keskuksessa, mitä liikelaitoksessa, mitä palveluja käytetään ensisijaisesti asiakassetelillä ja mitä henkilökohtaisen budjetin kautta. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen esitteli eri malleja ryhmille kuten ikäihmiset, mielenterveyspotilaat, lapset, nuoret ja perheet sekä vammaiset.

Valmistelussa on alustavassa arvioinnissa lähdetty siitä, että ikääntyvien ja vammaisten palveluista jopa 50 % voisi olla asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavaa kun taas lasten ja nuorten palveluissa liikelaitoksen osuus palvelutuotannosta olisi jopa 95 %. Lopulliseen jakaumaan tulevat vaikuttamaan lainsäädännön lopulliset muotoilut, maakunnan päätöksentekijöiden linjaukset palvelujen järjestämisestä sekä alueen markkinatilanne palvelutuotannossa.

  • Kotiin vietävissä palveluissa asiakassetelin rooli tulee jatkossa kasvamaan paljon, kun se tällä hetkellä on suurimmaksi osaksi kuntien omaa toimintaa, toteaa Oksanen.

Poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Piia Elo (sdp) kiitteli esitystä.

  • Vihdoin saamme tietoa, joka tuo vähän konkretiaa eri sote-palvelujen tuottamisen malleihin.

Poliittisen ohjausryhmän seuraavat kokoukset:

18.6.

27.8.
17.9
22.10.
19.11.
17.12