Pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämiseen neljä painopistettä 2018–2019

Valmisteluryhmän työn painopisteet ovat maakunnan varautumisen suunnittelu, maakunnan tehtävät varautumisen alueellisessa yhteensovittamisessa, alueellinen tilannekuvatoiminta sekä maakuntakonsernin muiden riskienhallinta- ja turvallisuustoimintojen valmistelu ja koordinaatio.

Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen valmisteluryhmän työn painopisteet vuosina 2018 ja 2019 jakautuvat neljään osa-alueeseen.

1. Maakunnan varautumisen suunnittelu

  • Maakunnan valmiussuunnitelman yhteisen osan valmistuminen (käynnissä)
  • Toimialakohtaisen valmiussuunnittelun sekä resurssisuunnittelun käynnistäminen (kevät-syksy 2018)

2. Maakunnan tehtävät varautumisen alueellisessa yhteensovittamisessa

  • Konsernihallinnon ja toimialojen varautumisen yhteensovittaminen (käynnistys kevät-syksy 2018)
  • Edellyttää lainsäädännön lopullista valmistumista, jotta maakunnan ja toimialojen tehtävät sekä vastuut tiedetään.

3. Alueellinen tilannekuvatoiminta

  • Maakunnan turvallisuuden ja varautumisen tilannekuvaprosessin laadinnan aloitus (syksy 2018)
  • Edellyttää suunniteltujen viiden laajemman valtakunnallisen tilannekeskuksen sekä toimialakohtaisten johto-/tilannekeskusten tarkempaa toiminta- ja palvelukuvausta.

4. Maakuntakonsernin muiden riskienhallinta- ja turvallisuustoimintojen valmistelu ja koordinaatio

  • Maakunnan poikkihallinnollinen riskianalyysityön käynnistys (2019)
  • Maakunnan valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestelyt yhdessä Pelastusopiston kanssa (2019)
  • Valmiustoimikunnan toiminta-asiakirjan ja -prosessin laadinta (kevät-syksy 2018) sekä toimikunnan perustaminen (2019)

Osa-alueiden sisältö noudattaa sisäministeriön suosittamaa linjausta maakunnan varautumisesta. Valmistelutyöryhmän painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa kevään aikana, kun muutokseen liittyvä lainsäädäntö ja sen sisältö on tiedossa. Painopisteisiin voi tulla muutoksia myös maakuntien varautumisen kehittämisohjelman kautta.

Valmisteluryhmä hyväksyi kehittämisen painopisteet 30.11.2017 pidetyssä kokouksessa.