Sairaalapalvelut-ryhmä työstää luonnosta maakunnan sairaalaverkostosta

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistuvien Varsinais-Suomen sairaalapalvelujen suunnittelutyöryhmä päätti kokouksessaan 26.1. suunnittelutyön linjauksista.

Työtä päätettiin jakaa alueellisille alatyöryhmille siten, että Vakka-Suomen, Loimaan, Salon ja Turun seudun sairaalapalvelujen asiantuntijat voivat arvioida kunkin seudun sairaalapalveluja. Työryhmissä profiloidaan millaisia keskitettyjä ja lähisairaalapalveluja juuri kyseisellä alueella tarvitaan huomioiden alueen nykyiset resurssit, kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet.

Leena Setälän johtama sairaalapalvelut-ryhmä pyrkii kevään 2018 aikana tuottamaan luonnoksen sairaalaverkostosta ja sen toiminnallisuuksista, jotta tietojärjestelmäarkkitehtuurin, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon suunnittelussa voidaan edetä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Muistiot: Sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio, 25.2.2019, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio, 26.11.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio, 22.10.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä 

Muistio 27.8.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä 

Muistio 26.1.2018, Sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 23.3.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 18.4.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 14.5.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 11.6.2018 sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Ihmiset luovat muutoksen – Juha Rantasalo keskittyy kiinteistöihin

NIMI

Juha Rantasalo

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Toimin kiinteistö- ja tukipalveluiden vastuuvalmistelijana. Keskeisimpänä tehtävänä on toimia maakunnalle vuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen neuvotteluosapuolena tilojen vuokraajalle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, sekä valmistella maakunnan ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden palvelutuotantomalli ja näiden sisältö.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Varsinais-Suomessa on maakunta- ja sote-uudistuksen kohteena olevilla nykyisillä organisaatioilla käytössään tai omistuksessaan lähes 900 tilaa tai rakennusta ja yli 1 milj. m2 . Toimintamme on pirstaloitunutta ja  haasteena on saada kerättyä kaikki oleellinen tieto uuden toimintamallin rakentamiseksi.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Uuden tekeminen ja asioiden kehittäminen on aina ollut kiehtovaa, sillä silloin voi käyttää luovuutta ja haastaa itseään ongelmien ratkaisemisessa. Uuden tekeminen uudistaa myös omaa ajattelua ja pitää itseni virkeänä, kun joutuu pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja tai hakemaan kokemuksia vertaisorganisaatioista. 

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Vaikka Suomessa isossa kuvassa asiat ovatkin varsin hyvällä mallilla, niin mahdollisuuksia palvelujen laadun  ja saatavuuden parantamisessa on olemassa vaikka kuinka paljon. Kustannusten laskua tulee tapahtumaan vasta muutaman vuoden jälkeen, koska uusien ICT- ja muiden rakenteiden perustaminen aiheuttaa aloitusvaiheessa lisäkustannuksia.  Se miten tässä kokonaisuutena onnistumme, on kiinni yhteisestä tahdosta, yksituumaisuudesta ja kyvystä tehdä korjaavia toimia jos ”valuvikoja” paljastuu.  

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen alueella on  paljon lääketieteellistä- ja teknologista osaamista sekä luovuutta, joita ilmentävät vahva lääketieteellinen koulutus ja tutkimus, bioteknologian yritysten keskittymä, peliyritykset, meri- ja autoteollisuuden osaaminen.  Olisi osattava soveltaa ideoita ja innovaatioita yli organisaatio- ja toimiala-rajojen.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aika menee perheen parissa kesällä mökkeillessä ja myös aika paljon konserteissa.  Pienet rakennus- ja kunnostustyöt ovat myös jokakesäisiä harrastuksia.  Olen myös tiivisti osallisena kansallisessa ja eurooppalaisessa sairaalatekniikan alaa koulutuksellisesti ja ammatillisesti kehittävässä yhdistysmuotoisessa toiminnassa. Se tuo mukanaan hienoja ystäviä maanlaajuisesti ja kansainvälisesti, mikä on sosiaalisesti hyvin antoisaa. Tämän vuoksi en koe sitä työksi sisällöstä huolimatta. 

 

"Se miten onnistumme on kiinni yhteisestä tahdosta, yksituumaisuudesta ja kyvystä tehdä korjaavia toimia jos ”valuvikoja” paljastuu." 

Viestintätyöryhmä käsitteli henkilöstöviestintää, verkkosivuja ja seutuvierailuja

Maakunnan viestintätyöryhmä kokoontui 24.1.2018 Varsinais-Suomen TE-toimiston uudella Turun toimipaikalla Valtion Virastotalossa. Johtaja Kjell Henrichson ja viestintätyöryhmän jäsen Tatu Virta esittelivät toimiston uusia, raikkaita tiloja ja kertoivat, millä tavalla asiakkaat pääsevät tapaamaan niissä virkailijoita. Asiakaskontakteista useimmat tapahtuvat puhelimitse ja verkossa, mutta TE-toimisto tekee myös rutkasti työtä eri foorumeilla, jotta alueen työpaikat ja työntekijät kohtaisivat toisensa näinä positiivisen rakennemuutoksen aikoina.

- Osallistumme messu- ja muihin tilaisuuksiin sekä järjestämme myös itse rekrytointitapahtumia eri kohderyhmille. Asiakaskontakteja on vuodessa kaiken kaikkiaan kymmeniä tuhansia. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että maakunnassamme on oikeanlaista koulutustarjontaa asiakkaillemme, Henrichson ja Virta kertovat.

Kjell Henrichson kertoi viestintäryhmän kokouksessa myös kasvupalveluista ja tuoreen allianssimallin mahdollisista vaikutuksista.

Henkilöstöviestintään panostetaan kahdella kielellä

Viestintätyöryhmä käsitteli tuoretta viestintä- ja osallisuussuunnitelmaa, jossa muutosviestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja viestinnälliset toimenpiteet on määritelty. Suunnitelma löytyy verkkosivulta suomeksi ja ruotsiksi.

Puheenjohtaja Jessica Ålgars-Åkerholm kertoi myös henkilöstöviestinnän panostuksista. Muutosorganisaatio ja henkilöstöpäällikkö Laura Saurama lähettävät pari kertaa kuussa kaksikielisen tiedotteen tulevan maakunnan henkilöstölle, mikä tarkoittaa Varsinais-Suomessa 23 000 ihmisen joukkoa. Lisäksi Kimpassa-Allihopa -nettisivuille on avattu erillinen sivusto henkilöstölle. Myös työnantajille tarjotaan viestinnällistä tukea.

Verkkosivujen suunnittelutyö alkaa

Viestintätyöryhmä keskusteli myös tulevan maakunnan verkkosivuista, joiden suunnittelutyö pitää aloittaa. Kyseessä on laaja ja monialainen kokonaisuus, jossa asiakasnäkökulma ja palvelut ovat etusijalla. Verkkosivujen suunnittelun tueksi perustetaan lähiviikkoina nk. työnyrkki, jossa on eri organisaatioiden edustajat.

Viestintätyöryhmä pohti aiheeseen liittyen, mitä osioita kannattaa yhdenmukaisuuden ja käytettävyyden vuoksi toteuttaa verkossa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Henkilöstöä ja päättäjiä tavataan keväällä viidellä seudulla

Vuorovaikutus ja kasvokkain tapaamiset ovat muutosviestinnässä tärkeitä. Jessica Ålgars-Åkerholm kertoi keväälle suunnitellusta seutukuntavierailusta, jossa muutosjohtajat Laura Leppänen ja Antti Parpo vierailevat Varsinais-Suomen viidellä seudulla. Sama konsepti toteutettiin vuonna 2017 ja kohderyhmänä ovat henkilöstö, luottamushenkilöt sekä media.

Turun hyto-viestinnän Arto Salo kertoi meneillä olevista infotapaamisista Turun sote-henkilöstölle, jossa mm. viestiseinän kautta saadaan hyvää vuorovaikutusta aikaiseksi. VSSHP:n Esa Halsinaho esitteli TYKS:in brändityötä ja uusia verkkosivuja.