Kunnat, muistakaa vastata kiinteistöjä koskevaan kyselyyn

Kiinteistö- ja tukipalvelutyöryhmä käsitteli kokouksessaan 30.11 Maakuntien Tilakeskuksen toteuttaman kiinteistökyselyn vastaustilannetta ja se oli Varsinais-Suomen osalta huolestuttava.

  • Tiedot niistä kiinteistöistä, joita kunnat tulevat vuokraamaan maakunnalle, puuttuivat kokonaan 17 kunnalta. Tiedot olivat puutteellisia melkein kaikilla tietoja tallentaneillakin kunnilla, kertoo työryhmän puheenjohtaja Jyrki Lappi.

Lähes kaikilta kunnilta puuttuivat vastauksissa rakennusten pohjapiirrokset ja asemapiirrokset tallennettuina järjestelmään. Lisäksi tulevan vuokranmäärityksen kannalta on tärkeää tallettaa järjestelmään myös rakennuksiin toteutettujen merkittävien korjausten tiedot, Lappi muistuttaa.

Tiedon puute voi aiheuttaa merkittävän virheen vuokranmäärityksessä

Kuntia kannustetaan tallentamaan tiedot 14.12.2017 mennessä, joka on tallennuksen takaraja. Näiden tietojen perusteella tullaan määrittämään kunnan maakunnalta saama vuokra kustakin kiinteistöstä.

Kunnan kannalta oleellisten tietojen puuttuminen voi aiheuttaa todella suuren merkittävän virheen vuokranmäärityksessä. Viime kädessä vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnilla.

Ihmiset luovat muutoksen – esittelyssä Laura Leppänen

NIMI

Laura Leppänen

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Toimin muutosjohtajana ja muutosorganisaation esimiehenä. Vastuullani on maakuntauudistuspuolen valmistelu – valmistelua teemme hyvässä yhteistyössä henkilökuntaa ja tehtäviä luovuttavien organisaatioiden johdon kanssa. Yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa vastaamme maakunnan perustamisen valmistelusta – tässä työssä erityisesti vastuuvalmistelijoilla ja työryhmien puheenjohtajilla on keskeinen rooli.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Valtakunnan politiikan haasteet sote- ja maakuntauudistuksessa – epävarmuus vaikuttaa valmisteluun alueellisella tasolla.

Alueellisessa valmistelussa suuri ajankohtainen haaste on siinä, saammeko valjastettua valmistelutyöhön riittävästi osaavia tekijöitä. Järjestämisvastuu säilyy henkilökuntaa ja tehtäviä luovuttavissa organisaatioissa vuoden 2019 loppuun saakka – normaalit työt pitää hoitaa uudistusvalmistelun ohella. ICT-puolella on isot kysymykset ratkaistavana. Samoin talouden valmistelu budjetoinnista talouden ohjaukseen haastaa. Tahtotilalla ratkaistaan paljon.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Olen tässä työtehtävässä päässyt tutustumaan todella moneen erittäin osaavaan, motivoituneeseen ja yhteiseen hiileen puhaltavaan persoonaan. Minulla on etuoikeus saada tehdä työtä eri alojen parhaiden osaajien kanssa. Positiiviset kohtaamiset asian äärellä, luottamuksen syntyminen toimijoiden välille ja ratkaisukeskeinen asenne – niistä syntyy innostus!

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Pystyn näkemään kaiken esillä olleen keskustelun yli ne hyödyt, jotka uudistusta suunniteltaessa ja lakia kirjoitettaessa ovat olleet kaiken taustalla, lähtökohtana ja tavoitteena. Taloudelliset ja toiminnalliset. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan paljon keskustelua, rajapintojen ja yhteistyön määrittämistä sekä sopimista.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Vahva keskuskaupunki ja elinvoimaiset seutukeskukset sekä merellisyyden, historian, kulttuurin luoma matkailupotentiaali. Hyvät yhteydet maailmalle ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

"Positiiviset kohtaamiset asian äärellä, luottamuksen syntyminen ja ratkaisukeskeinen asenne – niistä syntyy innostus!"