Ihmiset luovat muutoksen – tapaa Tuomo Melin

NIMI

Tuomo Melin

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Selvityshenkilönä toimin sääntö- ja ohjekirjojen vastuuvalmistelijana. Tähän työhön kuuluu palvelujen tuotteistusta, prosessien määrittelyä, hinnoittelua ja toimintamallin rakentaminen. Tavoitteena on hyödyntää jo toimivia käytäntöjä ja koota uusia käytäntöjä osaksi sääntö- ja -ohjekirjoja.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Uudistuksessa mukana olevien tahojen yhteistyön organisoiminen ja henkilöiden sitouttaminen. Suurena haasteena on osaamisen kohdentaminen oikein ja työn tekemisen järjestelmällisyys. Yhteisen päämäärän oivallus.  

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Työskentely osaavien ihmisten kanssa. Tämä reformi tarjoaa aidosti mahdollisuuden tavoitella korkeampaa hyvinvointia kaikille maakunnan asukkaille. Uudistus tarjoaa myös mahdollisuuden elinkeinoelämän kehittymiselle - uusille tuotteille ja digitalisaation hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Mahdollisuuden luoda entistä toimivampi palvelujärjestelmä, joka vastaa kansalaisten tarpeeseen. Palvelujen saatavuuden lisääminen ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä tavoitteita. Elinkeinoelämällä on ainutkertainen mahdollisuus kehittää ja tuottaa innovaatioita, jotka voidaan ottaa käyttöön, ei ainoastaan maakunnassa tai valtakunnallisesti vaan myös kansainvälisesti.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen vahva osaaminen ja sen hyödyntäminen. Elinkeinoelämän integrointi osaksi muutosta vahvistaa osaamista erityisesti lääketieteessä, mikä luo kerrannaisvaikutusten kautta työpaikkoja maakuntaan.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aikani kulutan metsästyksen, kalastuksen, urheilusukelluksen, kuntoilun ja kulttuurin parissa. Pyrin olemaan vapaa-aikanani huonosti tavoitettavissa.

"Elinkeinoelämän integrointi osaksi muutosta vahvistaa osaamista erityisesti lääketieteessä."

Ihmiset luovat muutoksen – esittelyssä Nina-Mari Turpela

NIMI

Nina-Mari Turpela

MITÄ TYÖTÄ TEE T MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Hallintojohtajana toimin vastuuvalmistelijana uuden maakunnan hallintorakenteiden valmistelussa. Tähän työhön kuuluu mm. hallintorakenteiden suunnittelu ja määrittely sekä maakunnan johtamismallin rakentaminen. Johdan prosessia sopimusten ja omaisuuden selvittämiseksi ja hoidan käynnistämisvaiheen operatiivisia hallinnon tehtäviä.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Uudistuksessa mukana olevien tahojen yhteistyön organisoiminen ja henkilöiden sitouttaminen siten, ettei lisäajasta tule pelkkä aikalisä. Suurena haasteena on osaamisen ja johtamisen kohdentaminen oikein ja muutoksen järjestelmällinen johtaminen. Yhteisen päämäärän oivallus.  

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Ehdottomasti innostavinta on mahdollisuus osallistua julkisen hallinnon suurimpaan reformiin ja siten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja suomalaisten tulevaisuuteen.  Jatkuva uuden oppiminen ja kehittäminen takaavat motivaation, elämme todella keskellä muutosta. Kun kaikki prosessit vaikuttavat toisiinsa yksi parhaista puolista on ihmiset, jotka tuovat erilaista osaamistaan kokonaisuuteen.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Näen mahdollisuuden luoda uusia, perinteiset rajat ylittäviä toiminnallisesti ja tulevaisuudessa taloudellisesti järkeviä kokonaisuuksia ja toimintamalleja.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen elinkeinoelämä on monipuolista. Täällä sijaa on niin perinteiselle tekemiselle kuin innovaatioille. Meillä on korkeakoulujen tuomaa vahvuutta ja ennen kaikkea laadukasta asumista ja elintasoa. Koulutusta lisäämällä vahvistamme aluetta edelleen tarjoamalla huippuosaamista kaikilla aloilla.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aikani kulutan urheilun ja rikosten parissa. Tosin jälkimmäiseen osallistun vain kirjallisuuden välityksellä ja yleensä auringon alla. Paras paikka ihmisen olla on saaristo.

"Näen mahdollisuuden luoda uusia, perinteiset rajat ylittäviä toiminnallisesti ja tulevaisuudessa taloudellisesti järkeviä kokonaisuuksia."

Ihmiset luovat muutoksen – tapaa Antti Parpo

NIMI

Antti Parpo

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Toimin sote-uudistuksesta vastaavana muutosjohtajana. Vastuullani on huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee Varsinais-Suomessa aikataulussa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarkoitus on, että sote-palvelujen järjestämisvastuu voidaan siirtää kunnilta maakunnalle vuonna 2020. Samalla sote-muutoksen toimeenpanossa on huolehdittava siitä, että Varsinais-Suomeen saadaan toimiva ja taloudellisesti kestävä sote-palvelujen valinnanvapausmalli ja julkisen palvelutuotannon kokonaisuus.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Työ on kokonaisvaltaista ja vaatii vahvaa verkostoitumista. Suurimmat haasteet työssäni on varmistaa, että kaikki valmistelu mitä julkiset organisaatiot Varsinais-Suomessa tekevät, tukee sote-uudistuksen valmistelua. Varsinais-Suomen julkisen sote-sektorin 22 000 työntekijää ja 31 sote-organisaatiota on saatava katsomaan samaan suuntaan kohti yhteistä tavoitetta. Uudistus voi onnistua vain, jos eri toimijat luottavat toisiinsa ja valmistelu toteutetaan avoimuuden ilmapiirissä. On positiivista havaita, että Varsinais-Suomen sitoutumisaste uudistukseen on ajan myötä kasvanut ja yhteistyö on muodostunut sujuvaksi.

Toisen merkittävän haasteen tuottaa aikataulu. Aikataulun kireys kulminoituu erityisesti ict-järjestelmiin. Varsinais-Suomen sote-sektorin ict-järjestelmät ovat hajanaisia ja tästä syystä maakunnan kyky vastaanottaa soten valinnanvapausmalli on heikohko. Jotta valinnanvapausjärjestelmä saadaan toimimaan, on asiakastiedon liikuttava tuottajalta toiselle. Lisäksi maakunnan on kyettävä seuraamaan, miten asiakasvirrat liikkuvat ja miten sote kokonaisuudessaan toimii. Nämä vaatimukset edellyttävät ict-järjestelmiltä paljon. Varsinais-Suomi ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin - monet muutkin maakunnat painivat saman ongelman kanssa. Hihat on kääritty ja tämän ongelman kanssa painitaan monella rintamalla.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Haasteet. Sote-muutosjohtajan työ on erittäin haastavaa ja se on kaukana rutiinien suorittamisesta. On mielenkiintoista päästä ratkaisemaan ja kehittämään laajoja yhteiskunnallisia asioita. Tässä työssä voi konkreettisesti vaikuttaa yhteiskuntaan. Työssäni joudun toimimaan monien erilaisten ihmisten kanssa ja tämä ihmisten kanssa toimiminen tuottaa oman positiivisen vivahteen. On kiitollista nähdä, että jotkin pitkäänkin valmistelussa olleet ja demokratian päätöksenteon myllyissä pyörineet asiat saadaan liikahtamaan eteenpäin. Konkreettiset onnistumiset auttavat jaksamaan ja tuovat uuttaa virtaa työhön.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Sote- ja maakuntauudistus tarjoaa mahdollisuuden parantaa peruspalvelujen saatavuutta. Tällä hetkellä on aito ongelma, että pääsy peruspalveluihin ontuu ja järjestelmä on palvelujen saatavuuden näkökulmasta eriarvoinen. Sote-uudistus pakottaa palvelutuotannon muuttumaan ja vastamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin aikaisempaa nopeammin.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomesta löytyy vahvaa sote-sektorin osaamista ja meillä on merkittävää potentiaalia nostaa profiiliamme sekä kansallisella että kansainvälisemällä tasolla. Sote-tutkimukseen, kehittämiseen ja liiketoimintaankin on perusteltua panostaa ja nähdä sote-sektori kustannusten rinnalla myös investointina. Sote-sektorilla tulee lisätä uskoa itseensä ja ryhtyä konkreettisesti toimeen. Suunnittelun rinnalla tarvitaan rohkeutta edetä asioissa ja positiivista draivia. Itsenäisyyspäivän aattoon rinnastaen voisi todeta, että sote-sektorilla ”ei saa jäädä tuleen makaamaan”.

MITÄ MUUTAA TEET KUIN SOTE-JOHTAMISTA?

Elän parisuhteessa ja perheessämme on kaksi aikuistuvaa tytärtä. Pidän liikkumisesta yleisesti ja pyrin kuntoilemaan ainakin pari kertaa viikossa. Lukemiseni painottuu historiaan. Varsinais-Suomessa viihdyn eriomaisen hyvin synnyinkaupunkini Turun Aurajoen rannoilla sekä saaristossa. Sisämaakuntakin on tullut tutuksi, enkä kaihda näitäkään maisemia. Varsinais-Suomi on hyvä paikka elää.

"On mielenkiintoista päästä ratkaisemaan ja kehittämään laajoja yhteiskunnallisia asioita. Tässä työssä voi konkreettisesti vaikuttaa yhteiskuntaan."