Viestintätyöryhmä uutisoi, vaikuttaa ja kuuntelee

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintätyöryhmä viestii uudistuksesta mahdollisimman avoimesti, oikeaan aikaan, vuorovaikutteisesti ja kahdella kielellä. Sote-viestintäryhmä ja maakuntauudistuksen viestintäryhmä yhdistettiin syksyllä 2017 yhdeksi viestintätyöryhmäksi. Myös muut työryhmät yhdistetään syksyn aikana ja ryhmien uudet kokoonpanot päivitetään nettisivuille.

Viestintätyöryhmässä on edustajat uudistuvista organisaatioista ja kunnista. Viestintää tehdään rajat ylittävässä yhteistyössä, hyvässä Kimpassa-Allihopa -hengessä.

  • Lokakuun kokouksessa hyväksyimme työsuunnitelman vuodeksi eteenpäin. Työsuunnitelmaan on kirjattu isoja asioita kuten muutosviestinnän strategia, valinnanvapaudesta ja kasvupalveluista viestiminen kansalaisille, säännölliset mediatapaamiset, ensimmäisten maakuntavaalien viestintä, uusien luottamuselimien viestintä sekä uuden maakunnan viestintärakenteiden ja -kanavien suunnittelu, kertoo viestintätyöryhmän pj Jessica Ålgars-Åkerholm. Hän toimii 1.11.2017 alkaen muutosorganisaation viestintäpäällikkönä.

Viestijät tuottavat uutisia ja tukevat työryhmiä viestinnässä

Viestintätyöryhmän tehtävä on toimia muutosorganisaation (väliaikaisen toimielimen) viestintäyksikön tukiryhmänä ja varmistaa, että eri kohderyhmät huomioidaan viestinnässä. Ryhmän jäsenet myös tuottavat uutisia ja videoita Kimpassa-Allihopa -kanaviin.

  • Ryhmän jäsenet ovat ilahduttavan sitoutuneita viestimään sote- ja maakuntauudistuksesta, vaikka he tekevät sitä oman työnsä ohella. Lähiviikkoina on taas tiedossa monta kiinnostavaa uutista muun muassa kunnista, kertoo viestintätyöryhmän vpj Esa Halsinaho Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Viestintätyöryhmä kannustaa työryhmiä tuottamaan uutisia siitä valmistelusta, mitä ryhmässä tehdään. Jatkossa Kimpassa-Allihopa -uutisia voi tilata myös RSS-syötteellä (tilaa uutisten RSS-syöte: https://kimpassa-allihopa.fi/feed/)

Varsinais-Suomi haluaa vaikuttaa valtakunnallisiin linjauksiin

Valtakunnallisesta viestinnästä puhutti rakenteilla oleva suomi.fi -palveluportaali. Varsinais-Suomen viestintätyöryhmän jäsenet ovat vankasti sitä mieltä, että valtakunnallisista järjestelmistä huolimatta itsehallinnollinen maakunta tarvitsee oman viestinnän ja brändäyksen, johon kuuluvat maakunnan omat nettisivut. Aihetta käsitellään mm. valtakunnallisessa viestintäryhmässä, jossa Varsinais-Suomea edustaa Turun hyto-viestintäpäällikkö Arto Salo (varajäsen Ålgars-Åkerholm).

Viestintätyöryhmä kokoontuu kuukausittain, ensisijaisesti muutosorganisaation tiloissa Turussa (Ratapihankatu 36, 5. kerros).

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Turku sai 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan veteraanipalveluihin

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sai valtiolta 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan. Määrärahalla katetaan rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluja.

Tämän lisäksi rintamaveteraanikuntoutukseen myönnettiin 100 000 euroa.

- Tuntuu erittäin hyvältä, että saamme tunnustusta tehdylle työlle, hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa sanoo.

Hyvinvointitoimialalla on tehty kuluvana vuonna paljon töitä rintamaveteraanien hyväksi. Kaikille kotona ja palvelutaloissa itsemaksavina asuville turkulaisille veteraaneille on myönnetty maksuttomasti ja tarpeen mukaan siivouspalveluita, kotihoitoa, ikkunan pesua, kylpyapua, turva-, kauppa-, pesula-, kuljetus- ja ateriapalveluita. 

Turkuun palkattiin kaksi määräaikaista veteraaniohjaajaa vuoden 2017 alussa. Heidän tehtävänään oli kartoittaa veteraanien palvelutarpeet ja laatia jokaiselle henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Kelan ilmoituksen mukaan tammikuussa 2017 Turussa oli 479 veteraania, joista 76 on sotainvalideja. Veteraaneista 403 kuuluu rintamaveteraanien palveluiden piiriin.

Vain neljä veteraania ei ole halunnut kotikäyntiä

Elokuuhun 2017 mennessä lähes kaikkien kotona asuvien veteraanien luona on käyty ja heille on tehty tarvittavat palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Vain neljä veteraania ei alkuvuonna halunnut kotikäyntiä. Heihin tai heidän omaisiinsa on oltu yhteydessä uudelleen nyt syksyllä.

- Uskon, että olemme tavoittaneet kaikki turkulaiset veteraanit. Yhteydenottojen ulkopuolelle henkilö on voinut jäädä vain silloin, mikäli hän on muuttanut Turkuun vuoden 2017 aikana, palvelupäällikkö Taina Kaila kertoo.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Turun Sotaveteraanit ry:n johto tapaavat toisiaan säännöllisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman rintamaveteraaneille tarjottavista palveluista.

Valtio on kasvattanut itsenäisyyden juhlavuonna kotona asuvien veteraanien maksuttomia, kotona asumista tukevia avopalveluita merkittävästi. Viime vuonna valtiokonttori varasi näihin palveluihin 10 miljoonaa euroa, tänä vuonna summa oli 25 miljoonaa euroa. Turun osuus summasta on noin 800 000 euroa. Tämän lisäksi Turku saa nyt 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan.