Geriatrisen kuntoutuksen ammattilaisten verkosto Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomeen on perustettu geriatrisen kuntoutuksen ammattilaisten verkosto. Sen tehtävänä on mm. suunnitella ja järjestää koulutuksia asiakastyössä toimiville kuntoutuksen ammattilaisille koko maakunnassa ja jakaa osaamista muutenkin. Verkostoon voi edelleen liittyä mukaan.

Koulutustarpeita kartoittamaan ja moniammatillista koulutusta suunnittelemaan perustettiin työryhmä, joka koostuu Varsinais-Suomen maakunnan alueella ja ikäihmisten kuntoutuksen parissa työskentelevistä ammattilaisista. Toimintaa koordinoivat työryhmän puheenjohtaja ja kuntouttavan sairaalahoidon ylilääkäri Taru Falenius sekä ylihoitaja Terhi Painilainen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta ja toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

- Tavoitteena on järjestää moniammatillista koulutusta vuosittain, vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Koulutuksen teeman mukaisten luentojen lisäksi päivän aikana esitellään maakunnan alueella kehitettyjä hyviä toimintamalleja. Näin jaetaan osaamista ja tarjotaan ideoita palveluiden kehittämisen tueksi, kertoo kuntouttavan sairaalahoidon ylilääkäri Taru Falenius Turun kaupungilta.

Koulutustarpeita ja näkemyksiä osaamisesta kartoitettiin maakunnan ammattilaisille lähetetyllä webropol-kyselyllä. Vastauksia saatiin runsaasti. Eniten koulutustarvetta koettiin olevan moniammatillisessa päivittäisessä tiimityössä, kuntoutumista edistävässä hoitotyössä sekä kivun arvioinnissa ja hoidossa.

Ensimmäisen koulutuksen aiheena ikääntyneen toimintakyvyn turvaaminen

Liikkeelle lähdettiin toimintakyvyn perusteista. Geriatrian dosentti Laura Viikari luennoi aiheesta, kuinka toimintakyky turvataan ikääntyessä. Hän käsitteli mm. vanhenemiseen liittyviä muutoksia, elinajanodotteen kasvua sekä toimintakykyyn ja terveeseen ikääntymiseen vaikuttavia asioita.

Geriatrian ylilääkäri Tarja Uusitalo puhui ikääntyvien kuntouttavasta hoidosta ja siitä, mihin sitä tarvitaan. Hän korosti ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta ja geriatrisen arvioinnin merkitystä kuntoutuksessa. Kahvitauon jälkeen kuultiin fysioterapeuttien Hannamari Pölkkysen ja Marja Laakso-Mutikaisen puheenvuoro siitä, miten ikääntyneen toimintakykyä tuetaan Raisiossa.

Koulutus sujui hyvin ja osallistujia oli runsaasti niin paikan päällä kuin videoyhteydenkin päässä.

Moni tilaisuuteen osallistunut myös ilmoittautui mukaan verkostoon.

- Toivottavasti ilmoittautumisia tulee vielä lisää, kun tietoisuus verkostosta yhä kasvaa. Vuorovaikutus kuntien ammattilaisten välillä on näin entistä sujuvampaa. Voimme edelleen lisätä ja vahvistaa tiedonkulkua, jakaa osaamista ja hyviä toimintamalleja sekä edistää kuntoutuksen kehittymistä koko maakunnan alueella, ylilääkäri Taru Falenius uskoo.

Tarve asiakastyössä toimivien ammattilaisten verkostoitumiseen maakunnallisesti nousi esiin ikääntyvien palvelujen kehittämisen tukena toimivasta kuntoutuksen valmistelutyöryhmästä. Se toimii osana Varsinais-Suomen sote-järjestämissuunnitelmatyöskentelyä. Verkostotoiminnasta on aiemmin ollut hyviä kokemuksia mm. saattohoidossa ja haavahoidossa. Päätös verkoston luomisesta tehtiin maaliskuussa 2017.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Lisätiedot verkostosta:

Taru Falenius, etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Paraisilla järjestettiin messut, joilla ehkäistään kaatumisia

Paraisilla järjestettiin 15.11. IKINÄ-messut kaatumisten ehkäisemiseksi. Messuilla kävi noin 115 osallistujaa.

Kaatumisonnettomuuksien ehkäisemistä voi lähestyä monelta eri kantilta, ja tämän saattoi havaita messujen näytteilleasettajien keskuudessa, joita oli kaikkiaan 14. Kävijät saivat monipuolista informaatiota siitä, miten he voivat aktiivisesti itse pienentää omaa kaatumisriskiään.

Messuilla sai kokeilla eri apuvälineitä, tarjolla oli ravintolisiä ja palveluja lääkityksen läpikäymiseksi. Fysioterapeutin tekemät tasapainotestit ja -harjoitukset olivat suosittuja, ja monet yllättyivät testituloksistaan. Messuilla pääsi myös tutustumaan kaupungin sähköisiin palveluihin. 

Hankkeen vetäjänä toimii Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Toimialapäällikkö Terhi Tevameri tutkii sote-palveluja yritysten näkökulmasta

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä. Kansallinen sote-uudistus muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakenttää luoden alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi monet muut muutostrendit muuttavat voimallisesti alan toimintaympäristöä.

Sote-toimialapäällikkö Terhi Tevameri aloitti valtakunnallisessa määräaikaisessa tehtävässä tänä syksynä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, mutta fyysisesti hän työskentelee Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Sote-toimialapäällikkö seuraa työssään laajasti sosiaali- ja terveysalan kenttää, mutta Terhi Tevameri korostaa, että hänen työssään näkökulma on nimenomaan yritysten kautta.

  • Tehtäväni on pysyä ajan tasalla sote-uudistuksesta ja ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelualan toimialasta ja kehityksestä yritysnäkökulma edellä. Toimin asiantuntijana ja laadin muun muassa toimialaraportteja. Luon kontakteja, verkostoidun ja kommentoin sekä suunnittelen, Terhi Tevameri kuvailee työtään.

Terhi Tevameri on laatinut sote-toimialaraportin, joka esitellään seminaarissa 16.11.2017.

Raportti löytyy: www.tem.fi/toimialapalvelu.

Sinua saattaa kiinnostaa myös