Paraisilla järjestettiin messut, joilla ehkäistään kaatumisia

Paraisilla järjestettiin 15.11. IKINÄ-messut kaatumisten ehkäisemiseksi. Messuilla kävi noin 115 osallistujaa.

Kaatumisonnettomuuksien ehkäisemistä voi lähestyä monelta eri kantilta, ja tämän saattoi havaita messujen näytteilleasettajien keskuudessa, joita oli kaikkiaan 14. Kävijät saivat monipuolista informaatiota siitä, miten he voivat aktiivisesti itse pienentää omaa kaatumisriskiään.

Messuilla sai kokeilla eri apuvälineitä, tarjolla oli ravintolisiä ja palveluja lääkityksen läpikäymiseksi. Fysioterapeutin tekemät tasapainotestit ja -harjoitukset olivat suosittuja, ja monet yllättyivät testituloksistaan. Messuilla pääsi myös tutustumaan kaupungin sähköisiin palveluihin. 

Hankkeen vetäjänä toimii Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Toimialapäällikkö Terhi Tevameri tutkii sote-palveluja yritysten näkökulmasta

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä. Kansallinen sote-uudistus muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakenttää luoden alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi monet muut muutostrendit muuttavat voimallisesti alan toimintaympäristöä.

Sote-toimialapäällikkö Terhi Tevameri aloitti valtakunnallisessa määräaikaisessa tehtävässä tänä syksynä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, mutta fyysisesti hän työskentelee Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Sote-toimialapäällikkö seuraa työssään laajasti sosiaali- ja terveysalan kenttää, mutta Terhi Tevameri korostaa, että hänen työssään näkökulma on nimenomaan yritysten kautta.

  • Tehtäväni on pysyä ajan tasalla sote-uudistuksesta ja ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelualan toimialasta ja kehityksestä yritysnäkökulma edellä. Toimin asiantuntijana ja laadin muun muassa toimialaraportteja. Luon kontakteja, verkostoidun ja kommentoin sekä suunnittelen, Terhi Tevameri kuvailee työtään.

Terhi Tevameri on laatinut sote-toimialaraportin, joka esitellään seminaarissa 16.11.2017.

Raportti löytyy: www.tem.fi/toimialapalvelu.

Sinua saattaa kiinnostaa myös