Varsinais-Suomen uusien työvoimapalveluiden suunnittelu odottaa poliittisia linjauksia

Varsinais-Suomen tulevia työvoima- ja yrityspalveluita valmisteleva työryhmä kokoontui suunnittelemaan syksyn toimintaansa Turussa. Osallistujilta saatiin tukea työryhmätyön jatkamiseen syksyllä 2017 sillä varauksella, että poliittisten linjausten tulee antaa suunnittelulle vankka perusta. Kokouksessa puhunut muutosjohtaja Laura Leppänen kiitteli työryhmän tähänastista työtä.

  • Valmistelua on syytä jatkaa, vaikka suuria poliittisia kysymyksiä onkin edelleen ratkaisematta valtakunnallisesti. Henkilöstönkin näkökulmasta olisi epäreilua, että heittäisimme työhanskat naulaan tässä vaiheessa ja odottaisimme uusia linjauksia tumput suorassa. Kuitenkin nyt on hyvä keskittyä niihin tehtäviin, joita voidaan jatkaa uudistuksen aikataulusta riippumatta,totesi Leppänen.

25.9.2017 Virastotalossa järjestettyyn Työvoimapalvelukokonaisuus-yhteisseminaariin kutsuttiin kaikki työryhmätyöhön osallistuneet valtion virastojen, kuntien, yhdistyssektorin ja yritysmaailman edustajat. Osallistujille annettiin käyttöönsä tuoreimmat tiedot maakuntauudistuksen ja kasvupalveluiden valmistelutilanteesta Varsinais-Suomen TE-toimiston johtajan Kjell Henrichsonin toimesta.

Yhteistyön kehittäminen takaa paremmat palvelut

Seminaarissa esiteltiin myös työryhmän piirissä toimivien teemaryhmien toimenpide-ehdotuksia syksyn toiminnasta. Sekä hankinta-asioita että viranomaistoimijoiden rajapintoja käsittelevät ryhmät ovat tunnistaneet alueellisia tarpeita, joihin voidaan vastata ja perehtyä yhteistyössä samalla, kun hallitus vielä valmistelee periaatteellisia poliittisia linjauksia maakuntauudistuksesta.

  • Viranomaisyhteistyötä voidaan parantaa Varsinais-Suomessa myös uudistuksesta riippumatta. Kunta- ja valtiotoimijan tulisi parantaa yhteistyötään ja tiedonkulkua palveluhankinnoista päätettäessä ja kohdennettaessa eri asiakasryhmillemme. Tulevien kilpailutusten kannalta on myös tärkeää käynnistää keskusteluyhteys alueen palveluntuottajien kanssa hyvissä ajoin. Toimimalla näin maakunnan asukkaille pystytään tuottamaan mahdollisimman monipuolista työvoimapalvelua nyt ja tulevaisuudessa ilman katveita ja päällekkäisyyksiä, summaa yhteen seminaaria puheenjohtanut Kjell Henrichson.

Esitetyt toimenpiteet viedään syksyn aikana eteenpäin valmisteluorganisaatiossa. Näillä näkymin työvoimapalvelut tulevaisuudessa korvaavien kasvupalveluiden käsittelyä jatketaan työryhmässä marraskuussa. Kehittämistoimet hyödyntävät onnistuessaan maakunnan asukkaita jo ennen uudistusta.

Lainsäädäntö vaikuttaa maakuntakonsernin rakenteeseen

Alueella toivotaan hallituksen kuitenkin myös antavan jossain vaiheessa riittävän vahvan signaalin kasvupalveluita käsittelevän lainsäädännön kehityksestä, jotta valmistelijat voivat tehdä ensimmäiset arviot tulevasta maakuntakonsernin rakenteesta. Vielä tässä vaiheessa kaikki tällaiset esitykset perustuvat spekulaatioihin.

  • Uuden maakunnan rakenteet on luotava sen tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan, mistä johtuen jokainen maakunta tulee luomaan hallintorakenteensa omista lähtökohdistaan. Tärkeintä on se, että maakunnallinen palveluita järjestävä taho on tarpeeksi vahva toimija jokaisella vastuualueellaan, kertoo Leppänen.

Lisätiedot:

muutosjohtaja Laura Leppänen: laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi, p. 040 767 4364

TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson: kjell.henrichson@te-toimisto.fi, p. 0295 044 779

Sinua saattaa kiinnostaa myös