Tervetuloa sote-tietopakettien Varsinais-Suomen seminaariin

Tervetuloa Sote-tietopakettien Varsinais-Suomen seminaariin tiistaina 24.10.2017 klo 13.00-16.00 Turkuun Puutarhakadun auditorioon (os. Puutarhakatu 1). Ilmoittaudu mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet sote-tietopaketteja keväästä 2015 alkaen. Sote-tietopaketit tuottavat maakunnan järjestäjälle ja valtakunnan tasolle tilannekuvan kunkin maakunnan väestön käyttämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta. Peruspalveluministeri Juha Rehula linjasi sote-tietopakettien kansallisesta käyttöönotosta kesäkuussa 2016.

Sote-tietopakettien käyttöönottoa valmisteltiin ja testattiin seitsemän maakunnan kanssa kevään 2017 aikana, jossa Varsinais-Suomen maakunta oli mukana. Työn tuloksena syntyi kansallinen sote-tietopakettien käyttöönoton tiekartta ja määrittelyt sisältävä käsikirja.

Kansallinen sote-tietopakettien kustannus- ja toimintatietojen raportontimallin käyttöönotto siirtyy tänä syksynä konkretiaan. Kutsumme sinut kuulemaan ja keskustelemaan työn seuraavista vaiheista Varsinais-Suomessa ja siitä miten sote-tietopakettien käyttöönotto kytkeytyy muihin maakunnallisiin tiedolla johtamisen aiheisiin.

Alustava ohjelma:

13.00 Alustuspuheenvuoro

13.15 Sote-tietopakettien kansallinen käyttöönotto,
           Eero Vaissi, Sitra

13.45 Varsinais-Suomen testauksen esittely,
           Jutta Nieminen, maakunnan projektipäällikkö

14.15  Kahvitauko

14.45  Maakuntien vertailu sote-tietopakettien avulla – esimakua sote-tietopakettien tuloksista
            Heikki Lukkarinen, Sitra

15.30. Paneelikeskustelu ict-toimittajille: Missä mennään sote-tietopakettien suhteen?

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen 12.10.2017 mennessä tästä linkistä

Lisätietoja: Jutta Nieminen, jutta.nieminen@turku.fi, p. 040 652 7374

Maaseutupalveluja ja yhteistyötä pohdittiin Taivassalossa

Maaseutupalvelut-ryhmä kokoontui Taivassalossa päivittämään uudistuksen valmistelutilanteen ja jatkosuuntelmat hallituksen 5.7. päättämän vuoden lisäajan jälkeen. 

Muutosjohtaja Laura Leppänen kertoi sote-ja maakuntauudistuksen ajankohtaisen tilanteen. Perustuslakivaliokunnan lausunto ja vuoden lisäaika vaikuttavat valmistelun aikatauluun.

- Sote- ja maakuntauudistuskokonaisuudessa odotamme valinnanvapauslainsäädäntövalmistelun lopputulosta. Maakuntauudistuspuolella erityisesti työvoimapalvelukokonaisuuden osalta käytävä keskustelu kuntien roolista kaipaa pikaisesti poliittista linjausta, jotta alueen jatkovalmistelussa päästään etenemään. Maaseutupalvelut ovat osa maakunnan ja kuntien elinvoimatekijöitä. Vuoropuhelu valmistelussa on tältä osin hyvin toimivaa, Leppänen toteaa.

Asiakasnäkökulma tärkeä toimintojen sijoittumisessa

Ympäristöterveydenhuollon esimies Kaisa Nivola kertoi tunnelmia muutoksen valmistelusta. Toimialan kustannuskehityksessä on saatu hyviä muutoksia vuosien kehitystyöllä.

- Uskon, että sama kehitys tulee näkymään maakunnissa alkuvaikeuksien jälkeen. Yhteistyö ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveyssektorin kanssa on ollut meille positiivinen asia. Siitä tulee huolehtia myös jatkossa, Nivola jatkaa.

Paavo Myllymäki kertoi maatalousyrittäjien näkökulmasta.

- Uudessa maakunnassa toimintojen sijoittumista tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Toivomme asiakasnäkökulman vahvaa huomioimista, Myllymäki toteaa.

Toiminnanjohtaja Pia Poikonen Varsin Hyvä ry:stä toi esille Leader-ryhmien roolia ja roolin kehittämistä.

-Olemme neutraali ja vakiintunut toimija. Paikallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuusasiat sopivat luontevasti tontillemme. Palvelemme maaseutuyrityksiä ja yhteistyötä voidaan tehdä vaikkapa yhteis- ja monipalvelupisteissä ja toimijoiden verkottamisessa, Poikonen toteaa.

Ryhmä päivitti valmistelun seuraavat askeleet ja päätti tarkastella pienemmissä valmisteluryhmissä uusia aihekokonaisuuksia, joita ovat kotieläintilan palvelut sekä ruokaketjun laatu/ruokaturvallisuus. Teemojen osalta on tarve syvemmälle tarkastelulle ja synergiaetujen etsimiselle.

 

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Risto Skyttä, risto.skytta(a)ely-keskus.fi

muutosjohtaja Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kuin klaarataan kulttuuri tulevaisuudessa Varsinais-Suomessa?

Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan aloitteesta Turussa järjestettyyn ”Kuin klaarata – kulttuuri kunnissa ja uusissa maakunnissa -keskusteluun” kokoontui 4.9. laaja joukko kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa työskenteleviä, kuntien päättäjiä sekä muita asiasta kiinnostuneita. Tavoitteena oli käydä keskustelua siitä, mitä kulttuurin edistämiseen liittyvät tehtävät kunnissa ja maakunnissa tulevaisuudessa tarkoittavat, kuka vastaa jatkossa mistäkin ja missä asioissa olisi luontevaa tehdä yhteistyötä.

Tilaisuudessa kuultiin alustukset maakuntauudistukseen liittyvän valmistelun eri tasoilta; Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvos Kirsi Kaunisharju, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee, Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, Varsinais-Suomen liiton maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen sekä Turun kaupungin erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän puheenjohtaja Karoliina Luukkainen.

Kulttuuri vaikuttaa niin soteen kuin aluekehitykseenkin

Keskeisin viesti oli, että tarvetta tämänkaltaiselle keskustelulle on hyvin paljon ja koordinointia asian eteenpäin viemiseksi kaivataan nykyistä enemmän. Nyt on se hetki, jolloin kulttuuriasiat voidaan nostaa uudella tavalla esille. Kulttuurin merkitys pitää nähdä kaikki sektorit poikkileikkaavana niin aluekehityksen ja elinkeinojen, maakäytön- ja ympäristön kuin sote/hyvinvointisektorien ja viestinnänkin puolella, esimerkiksi maakuntaidentiteettiin liittyen. Kulttuuri tulisi saada näkyviin uuden maakunnan strategiaan toimenpiteiden tasolla ja sitä kautta myös riittävän resursoituna.

Yhdessä pitäisi määritellä mikä on kulttuuriin liittyvä iso tavoite uudistuksessa. OKM:n Kirsi Kaunisharju jättikin maakunnan pohdittavaksi, mikä on se väylärakenne, jolla toimijakenttä osallistetaan kehitystyöhön juuri meidän maakunnassamme. Ovatko ne säännöllisesti toistuvat keskustelutilaisuudet, aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto, maakuntauudistuksen työryhmien mahdolliset alatyöryhmät tai jokin muu, mahdollisimman eteenpäin vievä yhteistyön muoto.

Leppänen: Kulttuurin tavoitteet tulee määritellä maakuntastrategiassa

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen nosti esiin kulttuurin näkökulmia maakuntauudistuksessa.

- Kulttuurin läpileikkaavuus sote- ja maakuntauudistuksessa on sekä vahvuus että haaste. Kulttuuri on jo osallisena lukuisissa maakuntien tulevissa tehtävissä, haasteena on nostaa kulttuurin tavoitteet selkeästi esille strategioiden ja toimenpiteiden tasolla. Esim. maakuntastrategia on jatkossa toimintaa ohjaava asiakirja, johon toimenpiteet pitää kirjata.

Leppänen korosti, että maakunnat jatkossa itse päättävät resurssien käytöstä ja allokoinnista. Sote- ja maakuntauudistuksen kesällä saama noin vuoden lisäaika mahdollistaa nyt syvällisen keskustelun palveluiden sisällöistä, ei pelkästään rakenteista.

- Nyt kannattaa ongelmien ja haasteiden sijaan keskittyä uusien toimintarakenteiden tunnistamiseen sekä tuoda esille uusia ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia.

Löydät tilaisuuden esitykset täältä.