Varsinais-Suomessa valinnanvapaus toteutuu lähipalveluna vain suurimmissa kaupungeissa

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite, valinnanvapauden laajentaminen koskemaan yhtäläisesti koko väestöä, tulisi Varsinais-Suomessa lääkäripalveluiden osalta toteutumaan nykyisellä palveluverkolla vain suurimpien kaupunkien asukkailla, osoittaa tuore selvitys.

Sen sijaan asukkailla, jotka asuvat pienemmissä kunnissa tai haja-asutusalueella, ei tämä periaatteellinen mahdollisuus valita palvelua tuottava toimipiste tule nykyisellä palvelutarjonnalla toteutumaan. Toisaalta kaikkien palveluiden osalta etäisyydet eivät ole kovin pitkiä. Tilanne ei ole staattinen, vaan muuttuu aina kun uusia toimipisteitä perustetaan tai vanhoja lakkautetaan.

Näin arvioidaan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon vuoden 2017 nykytilaa kuvaavassa tuoreessa selvityksessä, joka on tuotettu osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Selvityksessä on tarkasteltu sekä julkisesti että yksityisesti tuotettujen palveluiden jakautumista maakuntaan, terveydenhuollon palveluiden saavutettavuutta, asukkaiden valinnanvapausmahdollisuuksia sekä perusterveydenhuollon palveluiden ali- ja ylitarjontaa.

Katse kohdattava myös tuleviin palvelutarpeisiin

Selvityksessä todetaan, että yksityiset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset keskittyvät hyvin voimakkaasti suurimpiin kaupunkeihin ja Turun kaupunkiseudulle. Sen sijaan julkisesti tuotetuissa palveluissa on nähtävissä nykyisestä tuotantorakenteesta johtuva hajautuminen laaja-alaisesti koko maakuntaan. Julkisten palvelujen sijoittumisessa heijastuu pyrkimys taata palveluiden saavutettavuus oman kunnan asukkaille.

Selvityksen laatija Laura Virtanen korostaa, että uuden maakunnan palveluverkon suunnittelussa on nykytilan ohella katsottava myös tulevia kehityssuuntia. Palveluissa keskeistä on niiden kohdentaminen maakuntaan siten, että ne pystyvät vastaamaan alueensa asukkaiden nykyiseen ja tulevaan palvelutarpeeseen.

  • Jo tällä hetkellä esimerkiksi Turun taajaman ympärillä on terveysasemien palveluissa niin sanottua palvelujen alitarjontaa, eli alueella on keskimääräistä vähemmän terveysasemien lääkäreitä alueen asukaslukuun nähden. Tämä voi näkyä esimerkiksi pidempinä odotusaikoina. Ilman uudelleen resursointia tilanteen voidaan nähdä vain pahenevan, sillä väestönkasvun myötä alueen palveluntarpeen oletetaan kasvavan nykyisestä, Laura Virtanen ennakoi.

Selvitys on kivijalka, jolle suunnitellaan tulevaa sote-tuotantoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo toteaa, että nyt julkaistava palveluverkkoselvitys on tukeva kivijalka, jonka pohjalta on mahdollista suunnitella maakunnan tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa. Työ jatkuu ja esityksiä palvelujen sijoittumisista tehdään vuoden 2018 aikana. 

Lisätietoja:

Laura Virtanen, selvityksen tekijä: lhvirtanen@gmail.com,  p. 050 4072044

Antti Parpo, sote-uudistuksen muutosjohtaja: antti.parpo@turku.fi, p. 040 642 8682

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Vapaaehtoisten panosta ja varautumista käsiteltiin työryhmässä

Vapaaehtoissektorin osallistumista maakunnan varautumisen suunnitteluun selvitetään parhaillaan. Tällä hetkellä maakunnan varautumista suunnitellaan viranomaisvoimin.

− Vapaaehtoissektori nähdään tärkeänä toimijana kuntien varautumisen tukemisessa jo tällä hetkellä. Tavoitteena on saada kaikki hyödylliset toimijat mukaan myös uuden maakunnan varautumisen rakentamiseen. Esimerkiksi vedenjakelun häiriintyessä vapaaehtoistoimijat voisivat jakaa vettä väliaikaisista vesipisteistä ja tarvittaessa jalkautua tiedottamaan asiasta ovelta ovelle, kuvailee Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Viljanen.

Ennen kuin yhteinen suunnittelutyö voidaan aloittaa, pelastuslaitos kartoittaa valmisteluryhmän tämänhetkisiä yhteistyökumppaneita kolmannelta sektorilta ja esittää yhteenvedon seuraavassa kokouksessa. Viljanen arvioi, että yhteinen suunnittelutyö voidaan aloittaa vuoden 2018 aikana.

Pelastusopisto aloittaa maakuntien varautumiskoulutuksen 2020

Varsinais-Suomen maakunnan varautumisen koulutustarpeet on määritelty ja esitetty Pelastusopistolle. Pelastusopisto suunnittelee esitettyjen tarpeiden pohjalta maakunnille koulutusohjelman, joka alkaa vuonna 2020. Koulutusohjelmaan tulee kuulumaan muun muassa neljän vuoden välein järjestettävä valmiusharjoitus.

Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmä kokoontui 5.9.2017 Turun keskuspaloasemalla. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat löytyvät kokousmuistiosta.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tervetuloa sote-tietopakettien Varsinais-Suomen seminaariin

Tervetuloa Sote-tietopakettien Varsinais-Suomen seminaariin tiistaina 24.10.2017 klo 13.00-16.00 Turkuun Puutarhakadun auditorioon (os. Puutarhakatu 1). Ilmoittaudu mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet sote-tietopaketteja keväästä 2015 alkaen. Sote-tietopaketit tuottavat maakunnan järjestäjälle ja valtakunnan tasolle tilannekuvan kunkin maakunnan väestön käyttämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta. Peruspalveluministeri Juha Rehula linjasi sote-tietopakettien kansallisesta käyttöönotosta kesäkuussa 2016.

Sote-tietopakettien käyttöönottoa valmisteltiin ja testattiin seitsemän maakunnan kanssa kevään 2017 aikana, jossa Varsinais-Suomen maakunta oli mukana. Työn tuloksena syntyi kansallinen sote-tietopakettien käyttöönoton tiekartta ja määrittelyt sisältävä käsikirja.

Kansallinen sote-tietopakettien kustannus- ja toimintatietojen raportontimallin käyttöönotto siirtyy tänä syksynä konkretiaan. Kutsumme sinut kuulemaan ja keskustelemaan työn seuraavista vaiheista Varsinais-Suomessa ja siitä miten sote-tietopakettien käyttöönotto kytkeytyy muihin maakunnallisiin tiedolla johtamisen aiheisiin.

Alustava ohjelma:

13.00 Alustuspuheenvuoro

13.15 Sote-tietopakettien kansallinen käyttöönotto,
Eero Vaissi, Sitra

13.45 Varsinais-Suomen testauksen esittely,
Jutta Nieminen, maakunnan projektipäällikkö

14.15  Kahvitauko

14.45  Maakuntien vertailu sote-tietopakettien avulla – esimakua sote-tietopakettien tuloksista
Heikki Lukkarinen, Sitra

15.30. Paneelikeskustelu ict-toimittajille: Missä mennään sote-tietopakettien suhteen?

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen 12.10.2017 mennessä tästä linkistä

Lisätietoja: Jutta Nieminen, jutta.nieminen@turku.fi, p. 040 652 7374

Maaseutupalveluja ja yhteistyötä pohdittiin Taivassalossa

Maaseutupalvelut-ryhmä kokoontui Taivassalossa päivittämään uudistuksen valmistelutilanteen ja jatkosuuntelmat hallituksen 5.7. päättämän vuoden lisäajan jälkeen. 

Muutosjohtaja Laura Leppänen kertoi sote-ja maakuntauudistuksen ajankohtaisen tilanteen. Perustuslakivaliokunnan lausunto ja vuoden lisäaika vaikuttavat valmistelun aikatauluun.

- Sote- ja maakuntauudistuskokonaisuudessa odotamme valinnanvapauslainsäädäntövalmistelun lopputulosta. Maakuntauudistuspuolella erityisesti työvoimapalvelukokonaisuuden osalta käytävä keskustelu kuntien roolista kaipaa pikaisesti poliittista linjausta, jotta alueen jatkovalmistelussa päästään etenemään. Maaseutupalvelut ovat osa maakunnan ja kuntien elinvoimatekijöitä. Vuoropuhelu valmistelussa on tältä osin hyvin toimivaa, Leppänen toteaa.

Asiakasnäkökulma tärkeä toimintojen sijoittumisessa

Ympäristöterveydenhuollon esimies Kaisa Nivola kertoi tunnelmia muutoksen valmistelusta. Toimialan kustannuskehityksessä on saatu hyviä muutoksia vuosien kehitystyöllä.

- Uskon, että sama kehitys tulee näkymään maakunnissa alkuvaikeuksien jälkeen. Yhteistyö ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveyssektorin kanssa on ollut meille positiivinen asia. Siitä tulee huolehtia myös jatkossa, Nivola jatkaa.

Paavo Myllymäki kertoi maatalousyrittäjien näkökulmasta.

- Uudessa maakunnassa toimintojen sijoittumista tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Toivomme asiakasnäkökulman vahvaa huomioimista, Myllymäki toteaa.

Toiminnanjohtaja Pia Poikonen Varsin Hyvä ry:stä toi esille Leader-ryhmien roolia ja roolin kehittämistä.

-Olemme neutraali ja vakiintunut toimija. Paikallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuusasiat sopivat luontevasti tontillemme. Palvelemme maaseutuyrityksiä ja yhteistyötä voidaan tehdä vaikkapa yhteis- ja monipalvelupisteissä ja toimijoiden verkottamisessa, Poikonen toteaa.

Ryhmä päivitti valmistelun seuraavat askeleet ja päätti tarkastella pienemmissä valmisteluryhmissä uusia aihekokonaisuuksia, joita ovat kotieläintilan palvelut sekä ruokaketjun laatu/ruokaturvallisuus. Teemojen osalta on tarve syvemmälle tarkastelulle ja synergiaetujen etsimiselle.

 

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Risto Skyttä, risto.skytta(a)ely-keskus.fi

muutosjohtaja Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös