Lupa auttaa! -muutosohjelma

Tutustu Lupa auttaa! -muutosohjelmaan

Lupa auttaa! -muutosohjelman mukaan tulevassa maakunnassa perhepalvelujen täytyy toimia jouhevammin ja yhdenmukaisemmin kuin nyt. Tällä hetkellä 70 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista eivät saa tarvitsemiaan palveluja ennen sijoitusta. Ongelmia on myös siinä, että perheet eivät löydä tarvitsemiaan palveluja, niihin joutuu jonottamaan ja palveluja on hyvin vaihtelevasti eri kunnissa tarjolla. Rahat käytetään korjaaviin palveluihin, kuten lastensuojeluun ja erikoissairaanhoitoon.

Lupa auttaa -muutosohjelma antaa rohkeita palvelulupauksia ja kaikki lupaukset halutaan saavuttaa, sillä hankemaailma on liian täynnä tavoitteita, suunnitelmia ja selvityksiä.

Palvelulupaukset:

  • Hanke muuttaa ammattilaisten ja kansalaisten palveluasennetta: On lupa auttaa!
  • LAPE-muutosohjelman toimet on pantu täytäntöön.
  • Palveluihin on yksi maakunnallinen yhteydenottokanava: ”Pyydä apua” -nappi
  • Kirjastoista voi lainata perhepalveluja.
  • Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan.
  • Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua.
  • Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuen.
  • Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma.

Muista tutustua!

Lupa auttaa! –muutosohjelman
verkkosivut ovat avautuneet:

www.lupaauttaa.fi

 

lapsiperhe

Varsinais-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyy

Tätä on jo odotettu!

Varsinais-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyy. Muutosohjelmaa toteutetaan maakunnan kaikissa 27 kunnassa Lupa auttaa! –hankkeen kautta.

Lupa auttaa! –hanke polkaistaan käyntiin Raision kaupungin kirjaston Martinsalissa (Eeronkuja 2, 21200 Raisio) keskiviikkona 7.6.2017 klo 9-11.30. Innoittamassa mukana  mm. LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen, hankepäällikkö Pia Suvivuo ja emeritusprofessori Matti Rimpelä. Aamukahvia tarjolla klo 8.30-9.00.

Tervetuloa mukaan parantamaan lasten ja perheiden palveluja!

Tästä voit ilmoittautua mukaan!

 

Sinua saattaa kiinnostaa

Varsinaissuomalaisten lasten kunto huolestuttaa

Varsinaissuomalaisten lasten kunto huolestuttaa

Ensimmäinen Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus on valmistunut. Hyvinvointikertomuksessa on kuvattu maakunnan väestön hyvinvoinnin tilaa tuoreimman tilasto- ja tutkimustiedon valossa. Väestöryhmittäisessä analyysissä erityistä huolta aiheuttaa varsinaissuomalaisten 5.-luokkalaisten lasten fyysinen kunto. Vuoden 2016 MOVE-mittausten (Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaus) tulokset osoittavat, että varsinaissuomalaiset lapset ovat huonommassa kunnossa kuin suomalaiset lapset keskimäärin ja heikossa kunnossa olevien lasten osuus on erittäin suuri.

- Vuosille 2017–2018 voimassaolevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyte-toimenpideohjelmassa esitetyt tavoitteet on erityisen tärkeää toteuttaa, kommentoi alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -työryhmän puheenjohtaja Karoliina Luukkainen.

Erityisesti kunnilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kun pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lisäksi tarvitaan saumattomasti toimivaa yhteistyötä tulevan maakunnan ja kuntien välille.

Lisätiedot:
Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, p. 050 5590 152, s-posti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Tutustu julkaisun selailtavaan issuu-versioon

Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus 2017 (pdf)

Järjestöt keskustelivat tulevaisuudesta ja yhteistyöstä

Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteisiin on kuulunut myös maakunnallisen järjestöyhteistyön edistäminen. Tavoitetta on lähestytty useamman yhteistyötilaisuuden muodossa.

3.5.2017 järjestimme yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen kylät ry:n toimesta työpajan noin 35:lle eri järjestön edustajalle. Tavoitteena oli hakea konkreettisia ratkaisumalleja järjestöyhteistyölle erityisesti tulevan uuden maakuntahallinnon luoman viitekehyksen näkökulmasta.

Tilaisuudessa osallistujat jaettiin kolmeen työryhmään, joissa käsiteltiin järjestöjä tulevaisuuden kunnissa, maakunnallisen järjestöyhteistyön yleisiä mahdollisuuksia sekä järjestöjen roolia tulevan maakuntahallinnon aikana. Tilaisuudessa alustivat muutosjohtaja Laura Leppänen Varsinais-Suomen liitosta, kunnanjohtaja Anneli Pahta Kemiönsaaren kunnasta sekä aluepäällikkö Timo Reko Pohjois Karjalasta (Maaseudun sivistysliitto).

Keskeisiä päätelmiä työpajasta olivat maakunnan liiton ja myös tulevan maakuntahallinnon aktivoivan ja yhteistyörakenteita tukevan roolin tarve sekä yhteisen strategian laatiminen järjestötoiminnan tavoitteiden ja toiminnan jäntevöittämiseksi. Myös konkreettisten yhteistyöelinten ja rakenteiden tarve oli keskustelussa esille. Varsinais-Suomen liitto kokoaa ad-hoc työryhmän asiaa edistämään.