Sote- ja maakuntauudistuksen tukipalvelutyöryhmät kohtasivat

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen tukipalveluita valmistelevat työryhmät pitivät yhteiskokouksen 10. maaliskuuta. Turun kaupungin johtaja Tuomas Heikkisen vetämä soten ja Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtasen vetämä non-soten työryhmä etsi yhteistä mallia mm. tukipalvelujen sopimushallintaan.

Sote-palveluiden sopimuksia ollaan viemässä yhteiseen järjestelmään, joka mahdollistaisi sopimuskokonaisuuden hallinnan ja tietojen hyödyntämisen. Sopimushallinnan malli on väliaikainen ratkaisu, sillä tulevassa maakunnassa valtakunnallinen ICT-palvelukeskus tullee tarjoamaan lopullisen sopimusympäristön.

Kokouksessa vieraillut muutosjohtaja Antti Parpo kertoi hallinnollisten tukipalvelujen päälinjauksista. Maakunnat velvoitetaan käyttämään hallinnollisissa tukipalveluissa valtakunnallisia palvelukeskuksia ICT, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kiinteistöpalvelujen osalta. Tuleva maakunnallinen sote-palveluja tuottava tuotantoyhtiö joutuu kuitenkin järjestämään tukipalvelunsa pääasiassa konsernin tytäryhtiöiden kautta tai esimerkiksi ostopalveluina.

  • Merkittävä osa tukihenkilöstöstä siirtyy valtakunnalliseen palvelukeskukseen. Yhtiössä niiden strateginen valinta tulee määrittelemään tukihenkilöstön sijoittumisen, Parpo tiivistää.

Keskustelua käytiin myös maakunnan väliaikaishallinnon perustamisesta. Uudet maakunnat perustetaan 1.7.2017, jonka jälkeen väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toimintansa ja jatkaa valmistelua, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto on valittu kevättalvella 2018.

Varsinais-Suomessa sote-uudistuksen esivalmistelu ja maakuntauudistuksen esivalmistelua on tehty vielä tässä vaiheessa erillään. Väliaikaishallinnon aloittaessa valmistelu tullee kuitenkin yhdistymään.

Viestintäryhmä

Paula Grönlund, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Saara Malila, Turun kaupunki

Maria Nykyri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Arto Salo, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala (sote-viestinnän edustus)

Terhi Suominen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tarja Tötterman, Varsinais-Suomen TE-toimisto

pj. Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen liitto

 

Salon seutukuntatilaisuus 7.3.

Kj Antti Rantakokko: Salossa ei pelätä muutoksia

Kimpassa2019 –kiertue jalkautui muutosjohtajien Laura Leppäsen ja Antti Parpon johdolla Salon seutukuntaan 7. maaliskuuta.

Iltapäivällä Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön auditorio täyttyi henkilöstöstä. Illalla tietoiskun saivat seutukunnan päättäjät. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko toivoi, että asian tiimoilta syntyisi keskustelua.

- Meillä 1300 työntekijää vaihtaa työnantajaa uudistuksen myötä. On hyvä pysähtyä asian äärelle ja saada tulevasta uudistuksesta tuoreimpia tietoja sekä maakunnan tasolta että myös paikallisesti Salosta ja Somerosta.

Rantakokko muistutti myös, että Salon seudulla osaamista muutosjohtamisessa löytyy. Salossa on kokemusta niin elinkeinoelämän kuin kunta-alankin rakennemuutoksista.

Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko

- Muutosjohtamisessa parempaa porukkaa, kuin Salossa on, saa hakea. Henkilöstö on oppinut paljon mm. kuntaliitoksen aikana. Meiltä löytyy muutosvalmiutta ja olemmekin selkeästi maakunnan kakkoskaupunki, Rantakokko linjasi.

Hän korosti, että Salon kaupungilla on selkeät tavoitteet uudistukselle: Seutukunnan elinvoimaa tehdään palveluilla.

Täysipäiväisiä uudistuksen valmistelijoita tarvitaan Varsinais-Suomeen lisää

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen korosti puheenvuorossaan, että uudistus tarkoittaa isoa taloudellista vaikutusta kuntakenttään sekä omaisuuden että verotuksen suhteen.

Leppänen kertoi, että Varsinais-Suomen väliaikaishallintoa kootaan parhaillaan. Väliaikaishallinnon tehtävänä on selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmista ja sopimuksista, selvittää maakuntiin siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden, sopimukset ja ICT-ratkaisut. Lisäksi väliaikaishallinto valmistelee maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä päättää vuonna 2018 talousarviosta.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on kaksi päätoimista uudistuksen valmistelijaa: Leppänen ja Parpo. Leppänen muistutti, että resurssit ovat riittämättömät.

Muutosjohtaja Laura Leppänen

- Syksyllä tulemme tarvitsemaan ainakin 25 täysipäiväistä uudistuksen valmistelijaa. Vuonna 2018 valmisteluun tarvitaan varmasti jo sata työntekijää. Rahoitus on tultava valtion budjetista ja sitä tarvitaan, jotta saamme uuden maakunnan pystyyn, henkilöstön siirrettyä asianmukaisesti uuteen organisaatioon ja tietojärjestelmät toimintaan.

Asiakasnäkökulma maaseutupalvelujen valmistelun keskiössä

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen maaseutupalveluita valmisteleva ryhmä kokosi valmistelutyössä mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidosryhmien edustajia työpajaseminaariin 2.3.2017. Tilaisuudessa käsiteltiin maakuntauudistuksen tilannetta ja etenemistä Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti. Työpajaseminaarissa kuultiin myös maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä MELA:n näkökulmia maakuntauudistukseen.

  • Maaseutupalveluiden osalta uudistuksen valmistelu etenee hyvin. Uudistus nähdään mahdollisuutena, toteaa muutosjohtaja Laura Leppänen.

Työpajaseminaarissa pohdittiin parhaita toimintamalleja maaseutuasioiden hoidolle tulevassa maakuntavirastossa. Kehittyvän toimintamallin uudet mahdollisuudet ja uuden maakunnan hyvät käytännöt keskusteluttivat.

  • Näkökulmana keskusteluissa oli erityisesti asiakas- ja sidosryhmät ja heidän tarpeensa jatkossa sekä häiriöttömän toiminnan varmistaminen muutostilanteessa, kertoo maaseutupäällikkö Petri Puustinen Vehmaan yhteistoiminta-alueen maaseutupalveluista.
  • Myös asiakkaiden odotukset ja toimipisteverkon kehittäminen sekä kaksikieliset palvelut puhuttivat. Maaseudun tuottajien näkökulma oli keskusteluissa vahvasti esillä, toteaa aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu MTK:sta.

Maaseutu kehittyy ja toimintaympäristö muuttuu tilakokojen muutosten ja aloittavien ja lopettavien toimijoiden myötä.

  • Maaseudun muutoksilla on vaikutusta asiakkaiden palvelutarpeeseen lomituspalveluissa, informoi lomitustoimen johtaja Pirjo Mäntynen.
  • Meidän tulee varautua pitkäjänteisesti laadukkaiden palveluiden kehittämiseen. Varsinais-Suomessa lomituspalvelut on nykyisellään toteutettu valtakunnallisesti verraten hyvin kustannustehokkaasti, Mäntynen jatkaa.

Lisätietoja:

muutosjohtaja Laura Leppänen (040-7674364) ja Maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Risto Skyttä (02950 22664).