Sanna Pennanen

Yrittäjä: ”Asiakas pääsee keskiöön ja se on hyvä”

Onko sote-uudistus mahdollisuus pienille terveysalan yrityksille vai nouseeko esiin enemmän uhkia? Mitä ajatuksia sote-uudistus herättää Naantalin kuntokeskuksen yrittäjä Sanna Pennasessa? Hänen toiveensa on, että jo useaan otteeseen vuosien varrella valmisteltu uudistus nyt vihdoin toteutuisi.

Vuoden 2019 alusta lähtien 18 maakuntaa järjestävät kansalaisten sote-palvelut. Asiakkaat voivat tämän hetkisten suunnitelmien mukaan valita oman sote-keskuksensa ja suun terveyden yksikkönsä vuoden 2019 alussa.

Sanna Pennanen Naantalin kuntokeskuksesta toivoo, että uudistus viimein toteutuisi.

- Se vähän pelottaakin, jos uudistus viivästyy ja pitää jälleen varata aikaa uuteen valmisteluun. Kyseessä on kuitenkin myös yrityksen liiketoiminta ja ammattilaisten työpanos.

Asiakkaat kiinnostuneita tulevasta

Muutoksen odottaminen ja siinä eläminen on ollut sosiaali- ja terveysalan kentällä arkea. Tällä on vaikutuksia alan työntekijöiden arjen hyvinvointiin. Myös muutosjohtamisessa on haasteensa. Tietoa uudistuksesta ei varmasti voi jakaa työntekijöille liikaa.

- Olisi hyvä, että jatkuva epävarmuus päättyisi. Tämä olisi tärkeää myös työhyvinvoinnin kannalta, Pennanen lisää.

Asiakkaat ovat myös kiinnostuneita siitä, mitä muutoksia sote-uudistus tarkoittaa heille.

- Eivät niinkään he, jotka maksavat käyntinsä itse, mutta pitkäaikaiset ja maksusitoumusten kautta meille tulevat asiakkaat ovat olleet mietteliäitä, miten ja missä he jatkossa saavat palvelunsa.

Uudistuksen toteutumisen ohella hän toivoo, että se toteutuisi yhdellä kertaa ilman siirtymäaikoja.

- Naantalin kuntokeskus tarjoaa fysioterapiapalveluja ja kotipalvelua Naantalin ja lähikuntien asukkaille. Palveluja tarvitsevia on jatkossakin runsaasti, mutta onko pienilläkin yrityksillä edelleen mahdollisuus heitä hoitaa? Pörssiyhtiöillä on erilaiset lähtökohdat investoida ja kehittää palveluja. Myös sotekeskuksen todellinen rooli hoitojen tuottajana mietityttää. Pelko rannalle jäämisestä on meillä ihan aito, Pennanen sanoo.

Sanna Pennanen on ollut mukana myös sote-valmistelun Varsinais-Suomen alueen yritysten työryhmässä.

- On hienoa, että myös pienten yritysten edustaja on otettu mukaan valmisteluun suurempien rinnalle.

Yksi potilastietojärjestelmä koko maahan

Naantalin kuntokeskus otti Kanta-palvelun käyttöön viime vuoden lopulla.

- Asiakkaatkin toivoivat tätä ja ovat olleet tyytyväisiä. Kantaan pystyy esimerkiksi rakentamaan suhteellisen kevyesti erilaisin rajapintoja, jotka keskustelevat omien järjestelmien kanssa, Pennanen toteaa tyytyväisenä.

Tietojärjestelmiä koskevissa suunnitelmissa koko maassa ollaan väläytelty, että käyttöön otetaan yksi terveydenhuollon potilastietojärjestelmä.

- Ehkä kannattaisi säilyttää muutama jo käytössä oleva ja hyvin toimiva järjestelmä, josta tiedot sitten välittyisivät Kantaan. Jos valitsemme vain yhden uuden tietojärjestelmän, joka on monopoliasemassa, myös kustannukset varmasti nousevat voimakkaasti, Pennanen lisää.

Uudistus on nostanut esiin myös muita uhkia. Esimerkiksi onko syrjäseuduilla asuvilla samanlainen mahdollisuus valita sote-palveluja kuin kaupungeissa asuvilla tai alkavatko palveluntuottajat vältellä monisairaita potilaita. Uhkia ja riskejä pohdittaessa hän kehottaa vertaamaan suunnitelmia nykyiseen järjestelmään, joka ei aina sekään ole kaikille tasapuolinen. Ehkä kaikille ideaalia systeemiä ei edes voi olla.

- Asiakas asetetaan nyt keskiöön, se on hyvä. Mielestäni tällä suunnitelmalla vastataan paremmin asiakkaiden tarpeisiin kuin nykyisellä.

Yritysten ryhmä

Sanna Pennanen on mukana sote-valmistelun Varsinais-Suomen alueen yritysten työryhmässä.