Vanhus

KomPAssi-hanke kartoittaa maakunnan ikäihmisten palvelutarpeet

Varsinais-Suomessa käynnistyvä KomPAssi-hanke jalkautuu ikäihmisten pariin. ”KomPAssi maakuntaan” –kiertue starttaa helmikuussa kattaen koko maakunnan. Kiertue on lähtölaukaus maakunnalliselle iäkkäiden palveluohjauksen ja omaishoidon palvelujen kehittämisyhteistyölle. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Erityisesti ikäihmiset ja vapaaehtoisjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan ikäihmisten ja omaishoidon palveluista.

Kiertueella on mukana I&O -hankkeen muutosagentti Kirsi Kiviniemi.

KomPAssi maakuntaan – tilaisuudet:

 • Parainen 7.2 klo 8.30-10.00
 • Salo 7.2 klo 13.00-14.30
 • Lieto  15.2 klo 8.30-10.00
 • Loimaa 15.2 klo 12.30-14.00
 • Raisio 28.2 klo 8.30-10.00
 • Naantali 28.2 klo 12.30-14.00
 • Uusikaupunki 2.3 klo 12.30-14.00
 • Nousiainen 7.3 klo 8.30-10.00
 • Paimio 7.3 klo 12.30-14.00
 • Kaarina 9.3 klo 12.30-14.00
 • Turku 15.3 klo 9.00-10.30

Varsinais-Suomessa käynnistyvässä KomPAssi-hankkeessa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa sekä monipuolisesti eri järjestöjä ja yrityksiä. KomPAssi-hanke kehittää ikäihmisten ja heidän omaistensa saamia palveluja, ohjausta ja neuvontaa samoin periaattein koko maakunnassa asuinpaikasta riippumatta. Hankkeessa valmistellaan koko maakunnan yhteistä www-sivustoa, josta asukkaat löytävät neuvoja ja tietoja eri palveluista. Sivusto toimii myös ammattilaisten, yritysten ja järjestöjen tiedonvälityspaikkana.

KomPAssi-hanke kehittää myös omaishoidon palveluja. Omaishoitajien jaksaminen on merkittävässä asemassa ikääntyneiden hoidossa. Palveluvalikoiman tulee olla monipuolinen ja tarpeenmukainen. Lisäksi sen tulee mahdollistaa hengähdystauot arjessa. Äkillisiin kriisitilanteisiin, kuten omaishoitajan sairastumiseen tulee myös varautua. Tavoitteena on myös yhtenäinen laadunvalvontajärjestelmä koko maakuntaan.

Hankejohtaja Johanna Ritvanen kertoo videolla KomPAssi-hankkeesta:

KomPAssi-hanke

KomPAssi-hanke on osa
Sosiaali- ja terveysministeriön
I&O - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa
ja kaikenikäisten omaishoitoa
– kärkihanketta.
Turun kaupunki toimii hankevastaavana kuntana.
KomPAssi-hankkeen työ ja tavoitteet
tukevat maakunnallisen sote-uudistuksen etenemistä.

 

Ruotsinkieliset palvelut kiinnostivat muutosjohtajien Paraisten vierailulla

Sote- ja maakuntaudistuksen muutosjohtajat Laura Leppänen ja Antti Parpo vierailivat 26.1.2017 Turunmaan seutukunnassa. Leppänen kertoi uudistuksen organisoinnista, lainsäädännöstä, valmistelutyöstä ja tulevista maakuntavaaleista, Parpo keskittyi sote-palvelujen valinnanvapauteen. Aihe kiinnosti; henkilöstön edustajia oli paikalla Paraisten kaupungintalossa lähes sata ja päättäjiäkin useita kymmeniä. Myös median edustajia oli läsnä.

Ruotsinkieliset palvelut olivat luonnollisesti suuri kiinnostuksen aihe, kysymyksiä herättivät sekä terveyskeskusten että Turunmaan sairaalan tulevaisuus.

Sekä sote-muutosjohtaja Antti Parpon että kunnanjohtajien viesti oli, että nyt kannattaa olla hereillä, kehittää omaa toimintaa ja osaamista ja lähteä uudistukseen mukaan avoimin mielin. Näin on mahdollisuus säilyä kilpailukykyisenä vaihtoehtona myös uudessa maakunnassa, jossa sote-palvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt kunnista maakuntiin.

 • Olemme ottaneet aktiivisen roolin, koska haluamme turvata nykyiset palvelut kahdella kielellä sekä Paraisilla että Kemiönsaarella, Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén kertoi.
 • Hyvä! Nyt ei auta itku ja valitus, vaan työ ja touhu, Antti Parpo komppasi.

 

Kielitaito ehdoton vaatimus

Kemiönsaaren kunnanjohtaja Anneli Pahta muistutti, että uudistus voi olla myönteinen asia alueen yrityksille, kun ihmiset voivat jatkossa valita palvelut asiakassetelin kautta.

 • Hiomme jo tulevaa mallia Paraisten, Kårkullan, Turunmaan sairaalan ja säätiöiden kanssa ja olemme esittäneet ajatuksiamme uudistuksen johtaville viranhaltijoille. Marcus Henricson toimii selvitysmiehenä kun mietitään, miten kaksikielinen tytäryhtiö voisi toimia, Pahta kertoi.

Anneli Pahta toivoo hyvää yhteistyötä kunnan ja maakunnan välillä uudessa maakunnassa – yhteistyö voi koskea mm. identiteettiä, kulttuuria, elinkeinoelämää ja terveyttä.

Paikalla olivat myös Reijo Grönfors ja Mona Rönnholm, edustamassa Turunmaan sairaalan johtoa.  Paraisten henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos muistutti, että myös tulevaisuudessa kielitaito pitää olla vaatimuksena rekrytoinneissa. Tukipalveluissa toimivien henkilöiden asema mietityttää ja heidän asemansa pitäisi määritellä samalla tavalla koko Suomessa. Fredrik Laurén edustaa Kårkulla samkommunin henkilöstöä. Paraisten tilaisuudessa mietittiin myös ruotsinkielisten kehitysvammaisten palveluja 1.1.2019 jälkeen.

 

Aikataulu on tiukka

Kaikki osapuolet myönsivät, että uudistuksen valmistelun aikataulu on tiukka. Varsinais-Suomen sote-budjetti on 1,5 miljardia nettona, uudistus koskee 23 000 työntekijää ja valmista on oltava jo vuonna 2018. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019

 • Nyt haemme valmiuksia siihen hetkeen, kun päätöksiä voidaan tehdä, eli siihen kun lait ovat voimassa, Antti Parpo sanoi.

Ehdotetussa sote-mallissa Antti Parpo näkee selkeän riskin siinä, että sote-keskukset eivät maksa erityispalveluista, vaan maakunta.

 • Vaarana on, että sote-keskukset haluavat miellyttää asiakkaita ja ryhtyvät ”lähete-automaateiksi”. Jos ihmisiä lähetetään liian helposti eteenpäin liikelaitoksiin, jotka tarjoavat erityispalvelut, kustannukset nousevat yhteiskunnalle liian suuriksi.

Muutosjohtajat Salo ja Harju vierailevat Salossa 22.3.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien Sinikka Salon ja Pauli Harjun maakuntakierros lähestyy. Kevään maakuntakierroksen teemana on Sote ja monialainen maakunta.

Kutsu ja ohjelmat löytyvät: https://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017

Sinikka Salo ja Pauli Harju vierailevat Varsinais-Suomessa, tarkemmin ottaen Salossa, 22.3.

Aamupäivän tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuuksien päivittyvät ohjelmat, paikat, ajankohdat ja ilmoittautumislinkit löytyvät yllä olevalta nettisivulta. Iltapäivällä Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta valmistelevat henkilöt on kutsuttu työskentelmään työpajoissa, joiden teemat ovat:

1.   Sote-palvelujen järjestäminen

2.   Palvelutuotanto ja yhtiöittäminen

3.   Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteistyönä

4.   Kasvupalvelut

5.   Maakunnan perustaminen

Muutosjohtajat toivovat, että kutsua ja ohjelmaa levitetään aktiivisesti eteenpäin. Iltapäivän kutsut ja kutsuttavat koordinoidaan lähiaikoina alueellisten yhteyshenkiöiden kautta.

Jos tulee kysymyksiä tilaisuuksien käytännön järjestelyihin liittyen, niistä tietävät parhaiten Heli Tossavainen/VM ja Katariina Niemelä/STM.