Palvelukeskusten selvityshenkilöt tavattavissa Turussa tammikuussa

Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakunnille perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia. Palvelukeskuksiin kootaan maakuntien tarvitsemia tukipalveluja kiinteistöjen, tietojärjestelmien, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yhteishankintojen osalta.

Palvelukeskuksia perustamaan on nimetty selvityshenkilöt. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisen selvityshenkilönä toimii johtaja Mikko Salmenoja KEHA-keskuksesta, toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen selvityshenkilönä toimialajohtaja Olavi Hiekka Senaatti-kiinteistöistä, tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen selvityshenkilönä tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä KEHA-keskuksesta ja yhteishankintojen palvelukeskuksen selvityshenkilönä kategoriajohtaja Susanna Närvänen Hansel Oy:stä.

Valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen selvityshenkilöt tulevat tammikuussa 2017 Turkuun keskustelemaan palvelukeskusten perustamisesta ja valmistelusta, rajapinnoista kuntien tuottamiin palveluihin sekä muista ajankohtaisista valmisteluun liittyvistä kysymyksistä.

Keskustelutilaisuus järjestetään Turussa 24.1.2017 klo 8.30–11.00.

Lisätietoja:

muutosjohtaja Laura Leppänen (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, puh. 040 7674364)

 

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa minulle?

Hyödynnä sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisia aineistoja

Valtakunnalliselle Alueuudistus.fi-sivustolle tuotetaan jatkuvasti uutta materiaalia, mm. faktalehtiä ja diaesityksiä.

Mikäli mietit, mitä sote-uudistus tarkoittaa juuri sinulle, käy tutustumassa uusimpaan esitteeseen:

 

"Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle?"

 

Kuva hoitaja

Varsinais-Suomi valittiin sote-palvelupakettien testaajaksi

Varsinais-Suomi on valittu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä yhdeksi maakunnaksi, joka vastaa sote-palvelujen palvelupakettien testauksesta.

Palvelupakettien tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen liittyvää tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Palvelupakettien avulla sote-palveluiden kustannuksia ja suoritteita pystytään raportoimaan ja vertailemaan valtakunnallisesti. Palvelupakettien hyödyt saadaan käyttöön luomalla Suomeen yhtenäinen tietovarasto. Tästä hyötyvät sekä asiakas että palveluntuottaja.

Palvelupakettien testaus toteutetaan kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään käsitteet ja valmistellaan tietomalli palvelupakettien käyttöönotolle valittujen maakuntien kanssa. Toisessa vaiheessa testaus laajennetaan koskemaan kaikkia maakuntia. Testauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan 2017 tammi-toukokuussa ja toinen vaihe syksyllä 2017.

Kiinnostuksensa palvelupakettitestaukseen osoitti 12 maakuntaa. Ensimmäisen vaiheen palvelupakettien testausmaakunnat ovat:

  • Pirkanmaan maakunta
  • Pohjois-Savon maakunta
  • Varsinais-Suomen maakunta

Lisäksi testaukseen osallistuvat

  • Pohjois-Karjalan maakunta – laatu- ja vaikuttavuusmittareiden osalta
  • Etelä-Karjalan maakunta – lääkehuollon ja matkapalveluiden palvelupaketin osalta

Vastuu jatkohankkeen toteutuksesta Varsinais-Suomessa on sote-uudistuksen Palvelujen järjestämisen työryhmällä.

Video: Mikä on palvelupaketti?