Varsinais-Suomen sote-uudistuksen viestintäaineistoja

Varsinais-Suomen sote-uudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma

Muistiot 2017

Sote-viestijöiden muistio 2.3.2017

Sote-viestijöiden muistio 5.4.2017

Sote- ja maakunnan viestijöiden muistio 8.6.2017

Saaristo

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista annettiin yli 700 lausuntoa

Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen esitysluonnoksen lausuntoaika päättyi 9. marraskuuta.

Useissa Varsinais-Suomen alueen lausunnoissa hallituksen säästötavoitetta pidettiin epärealistisena, sillä alkuvaiheessa esimerkiksi ICT-toimintojen yhdenmukaistaminen ja palvelujen yhtiöittäminen vaatii rahaa. Useiden mielestä myös hoitoon pääsyn helpottuminen lisää palvelujen käyttöä ja sitä myöten kustannuksia.

Lausunnoissa kritisoitiin mm. valtion vahvaa roolia maakuntien ohjaajana, maakunnan kyvykkyyttä ohjata erittäin laajaa ja monialaista toimintaa sekä kuntien veroprosenttiin liittyviä rajoituksia.

Julkisten palveluiden yhtiöittämisvelvoitetta sekä kiiteltiin että kritisoitiin. Kiitosta sai se, että julkiselle tuotannolle avataan hyvät mahdollisuudet menestyä markkinoilla. Kritiikkiä sai osakseen liian tiukka yhtiöittämisaikataulu.

Palveluiden keskittämistä kustannusten hillitsemiseksi ja riittävän henkilöstön turvaamiseksi pidettiin hyvänä asiana. Samalla kantaa otettiin kuitenkin siihen, että palvelujen keskittäminen ei saa johtaa pitkiin välimatkoihin, vaan lähipalveluiden on oikeasti oltava ihmisiä lähellä.

Lausunnoissa muistutettiin myös siitä, että Varsinais-Suomen rahoitusosuudessa ei ole riittävästi huomioitu alueen kaksikielisyyttä ja saaristomaisuuden kustannusvaikutuksia. Lisäksi esitettiin pohdintoja, miten valinnanvapaus saadaan toteutettua harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla, esimerkiksi saaristoalueilla.

Yhteenveto sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä lausunnoista valmistuu marras-joulukuun vaihteessa. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle käsiteltäväksi.

Valmistelun etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi

 

Lausunnot löytyvät asiakirjat -välilehdeltä:

Tietoja kerätään maakuntiin siirtyvistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on käynnistänyt kyselyn, jolla selvitetään lähtötilannetietoja sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista. Maakuntien muutosjohtajia on pyydetty koordinoimaan kyselyn toteuttamista maakunnissa.

Kyselyn vastausaikaa on pidennetty 16.12.2016 saakka.

Kysely on suunnattu kaikille niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin, eli kunnille, sairaanhoitopiireille, maakuntien liitoille, erityishuoltopiireille, sote-kuntayhtymille, pelastuslaitoksille sekä ympäristö- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueille.

Kartoituksen avulla kootaan kokonaiskuva mm. palveluihin liittyvistä volyymeistä, kustannuksista ja työmääristä sekä nykyjärjestelyistä.

  • Vastaamiselle on asetettu kannaltamme hyvin tiukka aikataulu. Vastaaminen on kuitenkin tärkeää jatkotyölle, jotta saamme oikean kuvan siitä mikä on nykytilanne talous-, henkilöstö, ja ICT-asioissa, kertoo muutosjohtaja Laura Leppänen.

Yhteisenä tavoitteena on toiminnan häiriötön jatkuminen maakuntien aloittaessa vuonna 2019 sekä maakuntien ydintoiminnan tukeminen tehokkailla ja moderneilla tukipalveluilla.

Kyselylomakkeet pdf-muotoisina löytyvät alla olevista linkeistä:

  1. Organisaation perustiedot
  2. Henkilöstöhallinto
  3. Taloushallinto
  4. Tietohallinto
  5. Dokumenttipohja ICT-sopimuksille

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Salmenoja (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Muutosjohtaja Laura Leppänen (Varsinais-Suomen liitto), (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi)