Antti Parpo

Sote-uudistuksen ytimessä on asiakkaan valinnanvapaus

Hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta. Kesäkuussa julkaistuiksi luvatut sote- ja maakuntauudistusta koskevat lakiehdotukset linjaavat uudistusta tarkemmin.

Varsinais-Suomessa sote-uudistuksen valmistelua koordinoiva muutosjohtaja Antti Parpo muistuttaa, että aikataulu on työn mittavuuden vuoksi kireä. Työn laajuudesta kertoo esimerkiksi se, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärä Varsinais-Suomessa julkisella sektorilla on reilu 20 000.

- Organisoituminen on tehtävä hyvissä ajoin, jotta laaja valmistelutyö voidaan aloittaa yhdessä lainsäädännön tarkennusten jälkeen, Parpo sanoo.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutostyöt ovat vaatia, sillä valmistelussa rakennetaan kokonaan oma maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjäorganisaatio. Kuntien ja kuntayhtymien sopimukset tulee käydä läpi ja siirtää uudelle maakunnalliselle toimijalle. Lisäksi mm. sähköisten tietojärjestelmien haltuunotto on haastavaa.

- Toivomus on, että valmistelijoita nimetään laaja-alaisesti maakunnan eri kunnista ja kuntayhtymistä, Parpo sanoo.

Asiakas hyötyy valinnanvapaudesta julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Palvelutuotannolle muodostetaan oma organisaatio ja lähtökohtana on, että peruspalvelut sekä soveltuvin osin erikoispalvelujen palvelutuotanto yhtiöitetään. Raha liikkuu sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkossa asiakkaan mukana ja asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan.

- Maakuntauudistuksessa merkittävässä roolissa on sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mistä asiakas korjaa hyödyn, Antti Parpo muistuttaa.

Sote-uudistuksen valmistelussa lähtökohtana on tehdä Varsinais-Suomeen mahdollisimman toimiva ja asukkaita hyvin palveleva palvelujärjestelmä valtakunnallisesti asetettuja reunaehtoja noudattaen.